1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Allmänt
 4. Vilka funktioner har Qvalia?

Vilka funktioner har Qvalia?

Qvalia är en användar- och utvecklarvänlig plattform för transaktionsdatahantering. Användarna kan enkelt digitalisera och automatisera faktura- och masterdataprocesser. Transaktionsdata kan automatiskt struktureras, kategoriseras och klassificeras för detaljerad spendanalys, rapportering, klimatavtryck och mer. Plattformen integreras enkelt med befintliga affärssystem.

Exempel på funktioner:

 • Elektronisk affärsmeddelandehantering, inklusive e-fakturor
 • Peppol accesspunkt
 • EDI
 • Fakturering print
 • Fakturering B2C internetbank
 • Automatisk fakturavalidering
 • Automatisk avvikelsehantering
 • Automatisk hantering och monitorering av masterdata
 • Automatisk UNSPSC-klassificering
 • Spendanalys
 • Momshantering
 • Attestflöde

Plattformen är modulär vilket innebär att du kan skräddarsy en lösning enligt dina behov.

Läs mer om våra funktioner.