Vad är Qvalia?

Qvalia är en användar- och utvecklarvänlig plattform för hantering av affärstransaktionsdata.

Plattformen ger den mest tillgängliga kopplingen till Peppol-nätverket för alla typer av affärsmeddelanden. Vi hanterar, strukturerar och kategoriserar fakturadata, håller din masterdata uppdaterad och övervakad, automatiserar processer samt möjliggör spendanalys på radnivå i realtid.

Småföretag kan skaffa konto för sin e-fakturering i Peppol helt utan kostnad.