Lägg till din kund

1. Klicka på Kunder i menyn
2. Klicka på Skapa ny kund
3. Välj om du vill söka på namn eller organisationsnummer och skriv in uppgifterna i sökfältet.
4. Granska och vid behov ändra eller komplettera informationen
5. Markera rutan Kunden är en affärsenhet om företaget delar organisationsnummer med ett moderbolag
6. Klicka på Skapa kund