1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Guider
  4. Lägg till din kunds Peppol-ID

Lägg till din kunds Peppol-ID

1. Klicka på Kunder i menyn
2. Sök efter din kund/affärsenhet och klicka på företaget i listan
3. Klicka på Mer åtgärder
4. Välj Ändra kundinformation
5. Under rubriken Peppol-information, namnge adressen och lägg till kundens Peppol-ID
6. Om kunden har ytterligare Peppol-ID:n kan du välja Lägg till fler Peppol-ID:n
7. Klicka på Uppdatera kund

Peppol-ID följer formatstandarden: 1234:1234567890. De första fyra siffrorna är identifieringstyp (identifier type), vanligen landskoden i Peppol eller “0088” för företag som använder GLN-nummer. Sverige har “0007” som landskod. Efterföljande siffror är det unika numret för organisationen. I Sverige är det oftast organisationsnumret.

Om du inte känner till din kunds adress kan du söka här efter registrerade Peppol-ID:n.