1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Integration
  4. Kan jag integrera Qvalia med mitt affärssystem?

Kan jag integrera Qvalia med mitt affärssystem?

Ja, Qvalia kan integreras med de flesta system genom API eller SFTP.

För mer information, gå till vår API-dokumentation.