Ostajan opas sähköisten tilausten hallinnointiratkaisuista

e-tilausratkaisun ostajan opas

Sähköisten tilausten käyttöönotto on merkittävä askel hankinta- ja myyntiprosessien virtaviivaistamisessa. Olipa kyseessä monikansallinen yritys tai pieni startup-yritys, sähköisten tilausten käyttöönotto voi parantaa merkittävästi tehokkuutta, tarkkuutta ja päätöksentekoa digitaalisessa kaupankäynnissä.

Kehitteillä oleva Peppol-verkko sekä standardoidut liikesanomamuodot, jotka ovat Peppol BIS Ordering profiilin avulla sähköinen tilaustekniikka on nyt helpommin saatavilla kuin koskaan.

Sähköisten tilausten käyttöönotto: yleiskatsaus

Sähköisten tilausten käyttö voi olla mullistavaa teknologiaa. Se otetaan käyttöön kriittisissä prosesseissa, joten oikean ratkaisun valitseminen yrityksellesi edellyttää jäsenneltyä prosessia. Tarvitaan jonkin verran strategista päätöksentekoa, ja vaatimuksesi on arvioitava.

Oletko esimerkiksi kartoittanut täysin, miten tiedot kulkevat nykyisin liiketoimintaprosesseissasi, ja ymmärrätkö, missä on pullonkauloja tai tehottomuutta? Oletko tunnistanut liiketoimintasi osat - olipa kyse sitten toimittajista tai asiakkaista - jotka voisivat suuresti hyötyä digitalisoinnista? Onko tiimissäsi selvyyttä nykyisten työnkulkujen automatisointipotentiaalista ja siitä, miten tämä voisi muuttaa taloudellisia toimintojasi? Miten sähköisten tilausten käyttöönotto vaikuttaa suhteisiinne sekä sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin, ja mitä toimenpiteitä aiotte toteuttaa varmistaaksenne, että siirtyminen sujuu kaikkien osapuolten kannalta ongelmitta?

Riippumatta siitä, onko lähtökohtasi myynti- vai ostoprosessit suuressa vai pienessä organisaatiossa, olemme koonneet tähän sähköisten tilausten ostajan oppaaseen vaiheittaisia vinkkejä.

1. Määrittele ihanteellinen prosessisi

Sähköisen tilauksen aloittaminen alkaa selkeästä visiosta. On ratkaisevan tärkeää:

 • Kartoita, miten tiedot kulkevat yrityksesi järjestelmiin ja järjestelmistä ulos.
 • Havaitse automaatiomahdollisuudet kaikissa prosesseissasi validoinnista ja työnkuluista analytiikkaan.
 • Käsitteellistää raportteja ja analytiikkaa, jotka parhaiten palvelevat päätöksentekoa.

Lopputavoitteen ymmärtäminen luo pohjan onnistuneelle sähköisen tilauksen käyttöönotolle.

2. Arviointi

Seuraava askel on nykyisten prosessien yksityiskohtiin syventyminen:

 • Määritä, mitkä liiketoimet, olivatpa ne sitten toimittaja- tai asiakaskeskeisiä, voisivat hyötyä digitalisoinnista.
 • Tutkitaan sisäiset prosessit, sekä manuaaliset että digitaaliset, niiden nykyisen tehokkuuden arvioimiseksi ja tarpeiden tunnistamiseksi.
 • Päättäkää, miten suhtaudutte sähköisiin tilauksiin: lähetättekö, otatteko vastaan vai molempia?
 • Valitse sopivat tilausviestityypit ottaen huomioon vaihtoehdot, kuten punchout ja ensisijaiset vastaukset.
 • Yhteydenpito sisäisiin sidosryhmiin sen varmistamiseksi, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon ja käsitellään.

Tämä yksityiskohtainen arviointi varmistaa, että sähköinen tilausjärjestelmä vastaa liiketoimintasi vaatimuksia.

3. Tekniset vaatimukset

Teknisen infrastruktuurin ymmärtäminen on olennaisen tärkeää:

 • Määritä tietoformaatit, jotka ovat yhteensopivia liiketoimintajärjestelmiesi kanssa. Peppol-formaattien omaksuminen voi yksinkertaistaa integrointia poistamalla yhteentoimivuusongelmat ja tarpeettoman tiedon muuntamisen.
 • Valitse integrointimenetelmä, kuten API tai perinteinen SFTP, joka sopii tekniseen ympäristöönne.
 • Suunnittele tarvittavat tietojen muuntamiset saumattoman järjestelmäintegraation helpottamiseksi.

4. Valitse Peppol-palveluntarjoaja

Oikean palveluntarjoajan valinta on ratkaisevan tärkeää:

 • Varmista, että palveluntarjoaja tukee kaikkia tarvittavia sanomatyyppejä
 • Kysy niiden virheenkäsittelymenettelyistä
 • Tarkastele niiden integrointiominaisuuksia, käyttöliittymää, automaatio-ominaisuuksia ja tiedonhallintakäytäntöjä.
 • Arvioi tarjotun tuen taso ja käyttäjäasiakirjojen laatu.
 • Arvioi niiden turvatoimenpiteet ja harkitse niiden liiketoimintamallia, mukaan lukien hinnoittelurakenteet.
 • Pyydä tuote-esittelyä arvioidaksesi heidän ratkaisujensa laatua ja teknistä kehittyneisyyttä.

5. Etenemissuunnitelman täytäntöönpano

Kun palveluntarjoaja on valittu, on aika suunnitella integrointi:

 • hahmotella tapahtumavirtojen toteuttaminen, eritellä saapuvien ja lähtevien tapahtumien vaiheet ja viestintä liiketoimintakumppaneiden kanssa.
 • Harkitse master datan hallintaa, mukaan lukien asiakas- ja toimittajarekisterit, ja suunnittele tarvittava tiedonsiirto.

6. Käyttöönotto

Viimeinen vaihe on integroinnin viimeistely ja käyttäjien käyttöönotto:

 • Rekisteröidy Peppol-tunnuksille, jotta voit tehdä saumattomia liiketoimia Peppol-verkossa.
 • Integroi ja ota käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä osaksi toimintaasi.
 • Suorita testausta varmistaaksesi, että kaikki toimii tarkoitetulla tavalla
 • Sisäisten käyttäjien kouluttaminen ja käyttöönotto sekä roolien ja oikeuksien jakaminen prosessin tehostamiseksi.

Sähköisten tilausten käyttöönotto voi parantaa merkittävästi yrityksesi toiminnan tehokkuutta, sillä se parantaa tapahtumien valvontaa ja mahdollistaa virtaviivaisemman työnkulun. Tätä opasta noudattamalla organisaatiosi luo vankan perustan sujuvalle siirtymiselle sähköiseen tilausjärjestelmään.