Ominaisuus - UNSPSC-luokitus

Automaattinen UNSPSC-luokittelu

Luokittele laskurivit automaattisesti UNSPSC-koodeilla. Kaikki liiketapahtumat jäsennetään yksityiskohtaisesti valmiiksi kirjanpitoa, sisäistä laskentaa ja analyytiikkaa varten.

  • 50,000 UNSPSC-koodia
  • 5-tasoinen hierarkia
  • Budjettikohdan taso
  • Nopea integrointi

Helpoin tapa luokitella ja hallita laskutietoja

YK:n UNSPSC-luokitus (The United Nations Standard Products and Services Code) on yleisin maailmanlaajuinen tuotteiden ja palvelujen luokitus. UNSPSC sisältää 50 000 tuotekoodia viisitasoisessa hierarkiassa. Koodien käyttö standardisoi liiketapahtumia ja tekee niistä läpinäkyviä kaikille sidosryhmille. Tee luokittelusta helppoa automaation avulla ja hallitse tietoja laskurivitasolla.

Jokainen laskurivi UNSPSC-luokitellaan

Qvalia luokittelee kaikki liiketapahtumat automaattisesti UNSPSC-tuotekoodeilla aina yleiseltä tasolta laskurivitasolle saakka.

Lisää tilikarttaan

Sisäänrakennetun kartoitustyökalun avulla voit kartoittaa luokitteluja tilikarttaan ja parantaa kirjanpitoprosessin tarkkuutta.

Analytiikka UNSPSC

Analysoi kulut

UNSPSC-luokitus mahdollistaa kulujen yksityiskohtaisen analysoinnin viisitasoisen hierarkian mukaisesti kokonaisista tuote- ja palvelusegmenteistä tiettyihin tuotteisiin.

Nopea integrointi

UNSPSC-luokittelu on helppo integroida olemassa oleviin prosesseihin. Toimita laskusi meille SFTP:n tai API:n kautta, ja me palautamme jäsennellyt ja luokitellut tiedot.

Mikä on UNSPSC?

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) on maailmanlaajuinen luokitusjärjestelmä, joka tarjoaa hierarkkisen rakenteen tavaroiden ja palvelujen luokitteluun. Järjestelmää käytetään tuotteiden ja palvelujen luokitteluun ja luettelointiin johdonmukaisella ja standardoidulla tavalla, mikä helpottaa tuotteiden ja palvelujen etsimistä ja löytämistä sekä hankintatietojen seurantaa. UNSPSC:ssä on tasoja aina yleisimmästä (taso 1) kaikkein yksityiskohtaisimpaan (taso 5) ja se kattaa tällä hetkellä yli 50 000 tuotetta ja palvelua.

UNSPSC-koodeja käytetään useilla eri toimialoilla sekä lukuisissa toiminnoissa, kuten toimitusketjun hallinnassa, sähköisessä kaupankäynnissä, hankinnassa, logistiikassa, varastonhallinnassa ja kirjanpidossa. Tuotekoodeja voidaan käyttää tuotteiden luokitteluun myös B2B-verkkokaupassa. Luokittelu on erityisen hyödyllinen kuluanalyyseissä sekä silloin, kun luodaan tai seurataan ostotilauksia, ostolaskuja, kuitteja sekä muita hankintoihin liittyviä asiakirjoja.

UNSPSC-järjestelmää ylläpitää voittoa tavoittelematon GS1-järjestö (entinen Uniform Code Council). Järjestelmään lisätään jatkuvasti uusia tuote-, palvelu- ja toimialakoodeja, jotta luokittelu pysyy relevanttina ja tarkkana. Koodit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne voidaan ladata eri muodoissa, kuten Excel- ja CSV-tiedostoina, joten niitä on helppo hyödyntää eri prosesseissa ja ohjelmistoissa.

UNSPSC on käytettävissä kaikissa Peppol-verkoston kautta tapahtuvissa transaktioissa.

Miten UNSPSC:tä käytetään?

Tuotteiden ja palveluiden UNSPSC-luokitus voidaan lisätä liiketoiminta-asiakirjoihin, kuten tilauksiin, laskuihin, sähköisiin asiakirjoihin ja tuoteluetteloihin. Kaikki tilaus-toimitusketjun sidosryhmät hyötyvät siitä, kun UNSPSC-luokittelustandardit sisällytetään liiketoiminta-, hankinta- ja taloushallinnan prosesseihin.

Hankintaryhmät pystyvät seuraamaan tehokkaasti eri tuotteisiin ja palveluihin käytettyjä menoja käyttämällä UNSPSC:n tarjoamia yksityiskohtaisia hyödykekoodeja. Nämä tiedot mahdollistavat tarkemman analyysin hankintaprosesseista ja voivat vähentää merkittävästi aikaa ja vaivaa, joita tarvitaan tarvittavien tuotteiden löytämiseen etsimällä niitä eri toimittajilta, verkkopörsseistä ja liikekumppaneilta. Lisäksi UNSPSC-koodien hyödyntäminen antaa organisaatioille mahdollisuuden tehdä yksityiskohtaisia kulutusanalyysejä ja tunnistaa eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden ostokäytännöt, joita voidaan hyödyntää parempien ehtojen neuvottelemiseksi toimittajien kanssa ja lopulta säästöjen saavuttamiseksi.

Markkinointitiimit pääsevät nopeasti käsiksi kenttätietoihin markkinatutkimusta, tuotekehitystä ja myynnin analysointia varten, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisää tuloja.

Myyntitiimit voivat seurata myyntikanavia ja jakelua aina loppukuluttajalle asti UNSPSC-koodien avulla. Tämä mahdollistaa nopeamman markkinatiedon keräämisen ja tarkemman myynnin analysoinnin. Lisäksi UNSPSC-koodien avulla myyntitiimit voivat laajentaa toimintaansa julkaisemalla sähköisiä luetteloita, rekisteröitymällä hakukoneisiin ja käyttämällä kolmansien osapuolten markkinapaikkoja, jolloin asiakkaat pääsevät käsiksi tuotteisiin maailmanlaajuisesti.

Taloushallinnon tiimit voivat käyttää UNSPSC-luokitusta laskutietojen luokittelussa kirjanpitoprosessien parantamiseen kirjanpitoaineiston ja raportoinnin tarkemmalla tarkkuudella sekä työnkulkujen automatisointiin.

Tukeeko Peppol UNSPSC-luokitusta?

UNSPSC on käytettävissä kaikissa Peppol-tapahtumissa nimikkeen luokittelukoodikentässä. Lisätietoja on Peppolin virallisessa dokumentaatiossa.

Mitkä ovat UNSPSC-luokittelun kustannukset?

Saat täysin automaattisen laskurivien UNSPSC-luokittelun käyttöösi, kun tilaat Insights-tilauspakettimme. Lisätietoja tilausvaihtoehdoista löydät hinnoittelustamme.

Miten UNSPSC-luokittelu toimii Qvaliassa?

Asiakkaat voivat ladata historiallisia laskutietoja ja viedä täysin kategorisoituja rivitietoja analysoitavaksi useimpien kolmansien osapuolten BI-ratkaisuihin tai käyttää Qvalian Spend Monitor -kojelautaa kirjautumalla sisään alustalle ja analysoida tapahtumia reaaliaikaisesti käyttämällä sisäänrakennettuja analyysityökaluja, kaavioita ja kaavioita.

UNSPSC-luokitus on automatisoitu toiminto, joka on Insights-tilaustyyppimme tilaajien käytettävissä.