Ominaisuus - Kuluanalyysi

Reaaliaikainen kuluanalyysi

Analysoi yrityksesi kuluja reaaliaikaisesti ja yksityiskohtaisesti. Varmista sopimustenmukaisuus ja vähennä kustannuksia. Spend Monitor tarjoaa vaivattoman ja välittömän kuluanalyysin, jolla saat kattavan kuvan yrityksesi ostoista.

Tuotteiden ja palveluiden yleisluokista aina yksittäisiin laskuriveihin asti.

Näkemys kuluista tuotetasolla

Maksatteko liikaa iPhoneista? Tai tehomuuntajista? Kuluanalyysillä voit seurata yrityksesi menoja viisitasoisen luokittelun mukaan - jokaista laskuriviä, tuotetta ja palvelua myöten.

Tehokkaat analyysityökalut

Työkalumme mahdollistavat kätevän ostojen visualisoinnin. Etsi toimittaja-, tuote- ja palveluluokkia tai avainsanoja. Voit vertailla ajan mittaan esiintyneitä kustannuksia, tunnistaa parhaat tilaajat ja toimittajat ja varmistua siitä, että maksat oikeita hintoja.

Automaattinen luokittelu kansainvälisen standardin mukaisesti

Paranna organisaatiosi hankintapäätöksiä hallitsemalla sekä reaaliaikaisia että menneitä transaktiotietoja. Hyväksytyt laskut luokitellaan automaattisestiUNSPSC-koodiston mukaisesti. UNSPSC on maailmanlaajuinen luokittelustandardi, joka kattaa yli 50 000 tuotetta ja palvelua.

Sopimushallinta
ja sopimustenmukaisuus

Varmista sopimustesi taloudellinen suorituskyky. Eliminoi sovittujen ja toteutuneiden hintojen väliset poikkeamat. Qvalia analysoi toimittajien laskuja rivitasolla ja vertailee niitä hinnastoihin, antaen sinulle hyödyllistä tietoa välittömästi ja automaattisesti.

Kehitä hankintaa kuluanalyysin avulla

Ostaako yrityksesi oikeilta toimittajilta oikeaan hintaan? Spend Monitorin avulla voit säästää 5-20% kokonaiskuluista (Aberdeen Group). Qvalian vaivattoman kuluanalyysin avulla voit tehdä reaaliaikaisiin ostoihin perustuvia hankintapäätöksiä.

Se vain toimii

Saat kuluanalyysityökalut käyttöösi vaivatta ja ilman suuria investointeja. Kun valitset Qvalian verkkolaskuoperaattoriksenne, homma vain toimii. Ei aikaa vievää käyttöönottoa. Ei kalliita erillisiä ohjelmistoja. Alustamme on helppo integroida mihin tahansa toiminnanohjausjärjestelmään.

Mikä on kuluanalyysi?

Kuluanalyysi on prosessi, jossa kerätään, luokitellaan ja analysoidaan organisaation kuluja, jotta voidaan ymmärtää, mihin rahaa käytetään, ja tunnistaa mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Kulujen luokittelu toteutetaan standardoitujen järjestelmien, kuten UNSPSC:n, tai räätälöityjen luokkien mukaan.

Kuluanalyysin tavoitteena on auttaa organisaatioita optimoimaan menojaan ja parantamaan taloudellista suorituskykyään tunnistamalla alueita, joissa kenties käytetään varoja liikaa, alikäytetään resursseja tai maksetaan tavaroista ja palveluista korkeampia hintoja kuin olisi tarpeen. Kuluanalyysissä tarkastellaan organisaation ostodataa, sopimuksia, laskuja ja muita talousasiakirjoja, jotta saadaan kattava kuva siitä, miten organisaatio käyttää varojaan. Analyysissä hyödynnetään yleensä tietojen visualisointi- ja analyysityökaluja, jotta tiedoista voidaan tunnistaa toistuvia kaavoja ja trendejä. Saatujen tietojen avulla voidaan tehdä valistuneempia päätöksiä ja tunnistaa mahdollisuuksia kustannussäästöihin.

Qvalia tarjoaa kuluanalyysin tekoon kokonaisvaltaisen ratkaisun, johon kuuluu laskurivitietojen automaattinen luokittelu, analyysityökalut sekä mahdollisuus tietojen vientiin.

Mikä on UNSPSC-luokitus?

UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) on hierarkkinen luokitusjärjestelmä, jota käytetään tuotteiden ja palvelujen luokitteluun. Se on standardoitu koodisto, jota käytetään maailmanlaajuisesti helpottamaan tavaroiden ja palvelujen kaupankäyntiä. UNSPSC-koodeilla määritellään ja luokitellaan tuotteita ja palveluja niiden ominaisuuksien, toimintojen ja käyttötarkoitusten perusteella. Koodit on järjestetty hierarkiaksi, jossa kukin taso edustaa tuotteen tai palvelun luokittelun yksityiskohtaisuuden tai tarkkuuden tasoa. Organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät UNSPSC-koodeja ostamiensa, myymiensä tai tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen luokitteluun ja määrittelyyn sekä hankinta- ja toimitusprosessiensa tehostamiseen.

Qvalian kuluanalyysi luokittelee kaikki ostot automaattisesti UNSPSC:n mukaisesti laskurivitasolla. Tiedot ovat välittömästi valmiita analysoitavaksi Qvalian analytiikkatyökaluilla tai integraatioiden kautta muilla järjestelmillä.

Lue lisää UNSPSC:stä.

Millä tekniikoilla kuluanalyysi luokittelee laskujen tietoja?

Qvalia luokittelee hankinnat koneoppimisen ja tekoälyn avulla automaattisesti laskurivitasolla ja ilman datarajoituksia. Luokittelu tapahtuu välittömästi riippumatta laskujen ja laskurivien määrästä.

Kuinka monta kuluanalyysiraporttia on mahdollista tehdä?

Kuluanalyysin avulla käyttäjät voivat luoda ja muokata rajattomasti raportteja.

Voinko ladata kuluanalyysiraportin Qvaliasta?

Voit ladata raportteja CSV-, PNG- tai SVG-muodossa verkkosovelluksesta, viedä raportit saumattomasti ERP- tai BI-järjestelmään API-integraation kautta tai ottaa yhteyttä meihin.

Mitä kieliä kuluanalyysi pystyy käsittelemään?

Spend Monitor käsittelee kaikki laskut, jotka on kirjoitettu latinalaisilla aakkosilla. Luokittelutekniikka toimii kielestä riippumatta.

Mitä Spend Monitor maksaa?

Spend Monitor on osa Qvalian alustaa, ja se on käytettävissä Insight-pakettimme tilaajille. Kustannus vaihtelee käytettävän transaktiomäärän mukaan. Yleisesti ottaen hinta on kuukausittainen tilausmaksu, jonka lisäksi voi tulla kertaluonteinen aloitusmaksu.

Lue lisää hinnoittelustamme.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten Spend Monitor voi auttaa teitä parantamaan kuluanalyysiä ja ostopäätöksiä?

Liity tuhansien alustaamme käyttävien, menestyvien startup-yritysten, ohjelmistoyritysten ja sähköisen kaupankäynnin edelläkävijöiden joukkoon. Tule osaksi innovatiivisten ajattelijoiden, tekijöiden ja vaikuttajien kasvavaa yhteisöä - täällä olet hyvässä seurassa.