Kjøperens guide til løsninger for e-ordrehåndtering

kjøpsveiledning for e-ordreløsninger

Å ta i bruk elektroniske bestillinger er et viktig skritt i retning av å effektivisere innkjøps- og salgsprosessene. Uansett om du driver et multinasjonalt selskap eller en liten oppstartsbedrift, kan implementering av elektroniske bestillinger forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og beslutningsprosessen i den digitale handelen betraktelig.

Det fremvoksende Peppol-nettverket, sammen med de standardiserte formatet for forretningsmeldinger i profilen Peppol BIS Ordering har gjort e-ordreteknologi mer tilgjengelig enn noensinne.

Implementering av e-bestillinger: en oversikt

Bruk av e-bestillinger kan være en transformativ teknologi. Den implementeres i kritiske prosesser, så det krever en strukturert prosess å velge riktig løsning for virksomheten. Det er nødvendig med strategiske beslutninger, og kravene dine må vurderes.

Har du for eksempel kartlagt hvordan data flyter gjennom forretningsprosessene dine i dag, og vet du hvor flaskehalsene og ineffektiviteten ligger? Har du identifisert hvilke deler av transaksjonsstrømmene dine - med leverandører eller kunder - som kan ha stor nytte av digitalisering? Har teamet ditt en klar oppfatning av automatiseringspotensialet i den eksisterende arbeidsflyten, og hvordan kan dette endre den finansielle driften? Hvordan vil innføringen av e-ordrer påvirke forholdet til interessenter, både internt og eksternt, og hvilke tiltak vil du iverksette for å sikre en smidig overgang for alle involverte parter?

Enten du tar utgangspunkt i salgs- eller innkjøpsprosesser i en stor eller liten organisasjon, har vi oppsummert trinnvise tips i denne innkjøpsveiledningen for e-bestillinger.

1. Definer den ideelle prosessen

En klar visjon er det første steget på e-bestillingsreisen. Det er avgjørende:

 • Kartlegg hvordan data skal flyte inn i og ut av bedriftens systemer.
 • Finn automatiseringsmuligheter på tvers av prosessene dine, fra validering og arbeidsflyt til analyse.
 • Konseptualisere de rapportene og analysene som er best egnet for beslutningstaking.

En god forståelse av sluttresultatet legger grunnlaget for en vellykket implementering av e-ordre.

2. Evaluering

Neste trinn er å dykke ned i detaljene i de eksisterende prosessene:

 • Fastslå hvilke transaksjoner, enten de er leverandør- eller kundefokuserte, som kan dra nytte av digitalisering.
 • Gjennomgå de interne prosessene, både manuelle og digitale, for å vurdere hvor effektive de er i dag, og identifisere behov
 • Bestem deg for hvordan du skal forholde deg til e-bestillinger: Skal du sende, motta eller begge deler?
 • Velg egnede typer bestillingsmeldinger, med tanke på alternativer som punchout og foretrukne svar.
 • Samarbeide med interne interessenter for å sikre at alle perspektiver blir vurdert og ivaretatt.

Denne detaljerte evalueringen sikrer at e-ordresystemet er i tråd med virksomhetens krav.

3. Tekniske krav

Det er viktig å forstå den tekniske infrastrukturen:

 • Identifiser dataformater som er kompatible med forretningssystemene dine. Ved å ta i bruk Peppol-formater kan du forenkle integreringen ved å eliminere interoperabilitetsproblemer og unødvendig datakonvertering.
 • Velg en integrasjonsmetode, for eksempel API eller SFTP, som passer til ditt tekniske miljø.
 • Planlegge nødvendige datakonverteringer for å legge til rette for sømløs systemintegrasjon.

4. Velg en Peppol-tjenesteleverandør

Det er avgjørende å velge riktig tjenesteleverandør:

 • Sørg for at leverandøren støtter alle nødvendige meldingstyper
 • Spør om deres rutiner for feilhåndtering
 • Gjennomgå deres integrasjonsmuligheter, brukergrensesnitt, automatiseringsfunksjoner og datahåndteringspraksis.
 • Evaluer supportnivået og kvaliteten på brukerdokumentasjonen som tilbys.
 • Vurdere sikkerhetstiltakene og vurdere forretningsmodellen deres, inkludert prisstrukturer.
 • Be om en produktdemo for å få et inntrykk av kvaliteten og det teknologiske nivået på løsningene deres.

5. Implementering av veikart

Når tjenesteleverandøren er valgt, er det på tide å planlegge integrasjonen:

 • Skissere implementeringen av transaksjonsflyten, med detaljerte trinn for innkommende og utgående transaksjoner og kommunikasjon med forretningspartnere.
 • Vurder masterdata administrasjon, inkludert kunde- og leverandørregistre, og planlegg eventuell nødvendig datamigrering.

6. Ombordstigning

Det siste trinnet er å ferdigstille integrasjonen og integrere brukerne:

 • Registrer deg for Peppol-ID-er for å forenkle sømløse transaksjoner i Peppol-nettverket.
 • Integrere og implementere e-ordresystemet i virksomheten din
 • Gjennomføre tester for å sikre at alt fungerer som det skal
 • Gi opplæring og opplæring av interne brukere, og tildele roller og tillatelser for å effektivisere prosessen.

Ved å ta i bruk e-ordrer kan du forbedre virksomhetens driftseffektivitet betydelig, få bedre kontroll over transaksjonene og en mer strømlinjeformet arbeidsflyt. Ved å følge denne veiledningen legger du et solid grunnlag for en smidig overgang til et e-ordresystem.