header-image

Om oss

Da vi startet virksomheten i 1999, arbeidet vi utelukkende med spørsmål om merverdiavgift. Etter hvert startet vi å håndtere andre utfordringer innenfor fakturabehandling, fordi vi oppdaget at mange bedrifter taper store pengesummer på grunn av mangler i system og administrasjon.

Vi har nå lokalkontorer i fem land og multinasjonale kunder med virksomhet i alle verdensdeler. Vi jobber også med lokale myndigheter og offentlig sektor. Vår suksess kommer av at vi ansetter de fremste ekspertene innenfor de aktuelle spesialområdene, samtidig som vi bruker markedets skarpeste analyseverktøy. Sammen gir dette oss en unik kompetanse til å kunne få overblikk og analysere kompleks transaksjonsflyt ned til minste detalj.

Vårt fokus fremover er på prosessen med å forenkle hele reskontrobehandlingen. Dette gjør vi blant annet gjennom tjenestene Precovery og Quantified Commerce. Slik vi ser det, står verden foran et betydelig paradigmeskifte. Når stadig flere kunder og leverandører er koblet opp mot samme skytjeneste, forsvinner feil i stadig flere transaksjonsflyter, men også tusenvis av timer med tidkrevende fakturabehandling.

Vil du også ligge i forkant? Velkommen til Qvalia!

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer