Så mycket kostar felhanterade leverantörsfakturor

The cost of accounts payable errors cover

Få insikter om kostnaderna för felaktiga leverantörsfakturor. Denna rapport ger siffror på utmaningarna med hantering av finansiella data och hur bristfälliga processer orsakar redovisningsfel – och ger direkt påverkan på nedersta raden.

Ladda ner rapporten

Vad är den totala kostnaden för felaktiga leverantörsfakturor? Vi har analyserat 20 miljoner fakturor och bokföringsdata från några av de största företagen och organisationerna i Norden för att finna den verkliga kostnaden för fel inom leverantörsreskontra.

“Lost in transaction Nordics 2021 – Kostnaden för felaktiga leverantörsfakturor” är den tredje årliga rapporten från Qvalias Lost in Transaction-serie. Använd formuläret för att ladda ner rapporten.

Rapporten är på engelska.

Innehåll

  • Den totala kostnaden för fel i leverantörsreskontra
  • Det genomsnittliga förlustbeloppet per faktura
  • Antal arbetsdagar som spenderas på interna korrigeringar
  • Fel som passerar obemärkt
  • Total kapitalläckage
  • Data från Danmark, Finland, Norge och Sverige

Varför uppstår fel i leverantörsreskontra?

Siffror räknas, särskilt för finansteam. Manuell hantering av fakturadata och ineffektiva system skapar risker i alla finansiella processer. Dessa risker kan orsaka bokföringsfel och kapitalutflöde. I företag med stora transaktionsvolymer kan felaktigheter bli betydande förluster.

Det finns lösningar för korrekt hantering av data och minskat kapitalutflöde. Företag kan analysera och korrigera historisk data och få insikter i processsvagheter genom att utföra en återvinningsgranskning, en finansiell datamining-tjänst. Ökad digitalisering, fokus på datakvalitet, kontroll och automatisering förbättrar finansprocesser och minskar framtida risker.