Resurser

Category: Whitepapers

Utforska hur elektronisk orderhantering förändrar försäljnings- och inköpsprocesser, upphandling och B2B-e-handel.

Peppol håller på att bli den internationella standarden för e-fakturering och andra affärsdokument. Lär dig i den definitiva guiden till Peppol hur nätverket för affärsmeddelanden fungerar, modeller, meddelandetyper, Peppol-ID och mycket mer.

Spendanalys är ett verktyg för att hålla kostnaderna under kontroll och få värdefull insikt i din verksamhet. Ny teknik har gjort spendanalys mer tillgängligt.

Hur fungerar order-to-cash inom B2B? Lär dig grunderna i order-to-cash-processen och förstå transaktionshanteringens roll i försäljningsprocessen inom B2B.

En framgångsrik digital transformation handlar om kunskap, sammanhang och planering för att få jobbet gjort på rätt sätt. Denna e-bok ger CFO:er och ekonomiteam vägledning för att komma på rätt spår.

The cost of accounts payable errors cover

Vad är den totala kostnaden för felaktiga leverantörsfakturor? Vi har analyserat 20 miljoner fakturor och bokföringsdata från några av de största företagen och organisationerna i Norden. Ladda ner rapporten för att få reda på den verkliga kostanden av fel inom leverantörsreskontra.

Elektronisk fakturering har blivit ett krav för företag och offentliga verksamheter. I vår guide till e-fakturering beskriver vi vad ekonomiteam, IT och entreprenörer behöver veta – från lagkrav och format till nätverk och framtida utveckling.

Idag har de flesta CFO:er digital transformation högt upp på agendan för att öka digitaliseringen av dagliga processer och implementera lösningar för att optimera arbetsflöden. Denna playbook ger inspiration och vägledning åt CFO:er för att ta nästa steg.

Vill du öka automatiseringen i dina ekonomiprocesser? E-boken “Automating finance: 4 practical lessons in digital transformation for CFOs” ger idéer, inspiration och vägledning för hur du kommer igång.