Få automatisk tillgång till din organisations klimatavtryck. Analysera enskilda produkter, tjänster, segment och leverantörer helt dynamiskt. Anmäl dig till vårt kostnadsfria program för pilotanvändare.

En ny nivå av miljöspendanalys

Nu lanserar vi GHG-data i vår tjänst för spendanalys.

Genom att inkludera koldioxidekvivalenter på alla organisationens utgifter på artikelnivå, kategoriserat och helt automatiskt tillhandahåller vi nu marknadens mest precisa och överskådliga tjänst för att reducera till kontroll och regelefterlevand.

Vi har dock bara börjat. Målet att att skapa exakt den analystjänst som du behöver för ditt klimatarbete och hållbarhetsrapportering. Därför behöver vi din hjälp. Gå med i vårt pilotanvändarprogram.

Du får ett års kostnadsfri tillgång – vi tar del av din feedback. Anmäl dig redan idag.

Ansök idag
Kostnadsfritt i ett år

Är du intresserad av att få tillgång till din organisations emissionsdata på produkt- och tjänstenivå helt automatiskt?

Qvalia är den enda affärsmeddelande-plattformen som möjliggör fullständig hantering av transaktionsdata på radnivå.

Fakturadata struktureras och visualiseras med automatiskt kategoriserade produkter och tjänster enligt klassificeringssystemet UNSPSC. Vi utökar nu dessa möjligheter till att inkludera koldioxiddata.

Vårt ettåriga pilotprogram för miljöspendanalys är kostnadsfritt, det enda vi ber dig är att få din feedback vid några tillfällen.

Villkor

Pilotanvändare väljs utifrån kriterier baserat på en samlad bedömning av fakturavolym, bransch och omsättning. För att få största möjliga nytta av tjänsten och möjligheter att använda informationen till gagn för verksamheten bör ett aktiv hållbarhetsarbete vara etablerat.

Användare kan avbryta användningen närsomhelst och det finns inga krav att bli betalande kund efter periodens slut.

Allmänna villkor för användning av tjänsten tillämpas.