Intelligent e-fakturaoperatör

Smartare fakturahantering

Uppgradera din fakturahantering idag. Vår intelligenta e-fakturaoperatör är utvecklad för en digitaliserad ekonomiprocess.

  • Minska arbetsbelastningen för ditt reskontrateam
  • Automatisera fakturahanteringen och avvikelser
  • Konvertera PDF:er till e-fakturor automatiskt
  • Håll ditt leverantörsregister uppdaterat och övervakat

En intelligent e-fakturaoperatör

Hantera dina e-fakturor och PDF-fakturor med en smartare operatör. Skicka och ta emot fakturor i det internationella Peppol-nätverket samt konvertera PDF:er till ett standardiserat elektroniskt format – fält för fält. Slipp felaktiga fakturor och saknade ordernummer – valideringen sker omedelbart enligt dina krav. Avvikelsehanteringen är automatisk och ditt leverantörsregister är alltid uppdaterat.

Implementeringen är enkel och inga licenser eller avtalsperioder krävs. Kom ingång inom dagar, inte månader.

  • Fullständig access till Peppol-nätverket
  • Automatisk konvertering av PDF:er till e-fakuror
  • Automatisk fakturavalidering och avvikelsehantering
  • Automatiskt leverantörsregister och masterdata

Effektiv e-fakturering med internationell räckvidd

Skicka och ta emot e-fakturor via det globala Peppol-nätverket eller som PDF till e-postmottagare. Registrera ditt unika Peppol ID som eller flytta din befintliga e-fakturaadress till Qvalia.

Automatisk fakturahantering

Förbättra din reskontra radikalt med vår e-fakturaoperatör. Med våra funktioner för fakturagranskning valideras transaktionerna automatiskt enligt dina krav. Felaktiga fakturor returneras till avsändaren för hantering och komplettering.

Smartare leverantörsregister

Inga dubbletter, ingen felaktig data eller saknad information i din masterdata. Med vår leverantörshantering är ditt leverantörsregister uppdaterat och övervakat utan att manuell inmatning behövs från ditt team.

Omedelbar konvertering av PDF-fakturor till e-format

Uppnå 100% elektroniska leverantörsfakturor omedelbart. PDF-konverteraren omvandlar alla PDF-fakturor till ett enhetligt, korrekt och hanterbart elektroniskt format. All information digitaliseras.

För företag av alla storlekar

Qvalia fungerar för alla typer av företag. Starta kostnadsfritt. Inga licenskostnader eller dolda avgifter. Uppgradera enkelt i takt med att ert behov växer.

Integration

Integrera enkelt med ditt affärs- eller ekonomisystem via API.

Upptäck hur vår intelligenta e-fakturaoperatör får ditt team att arbeta smartare

ROI calculator

Find out how we can help you improve your accounts payable process.

ROI calculator

close