Miten Peppol määrittelee liiketoimet uudelleen

Sähköisten viestien integroiminen liiketoimintatapahtumiin - sähköisistä laskuista sähköisiin tilauksiin ja muuhun vastaavaan - päivittäisiin toimintoihin on perinteisesti ollut haastavaa, monimutkaista ja kallista. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, ja monet haasteet ovat jäämässä menneisyyteen. Seuraavassa kerrotaan, miten Peppol määrittelee liiketoimintatapahtumien maisemaa uudelleen.

Perinteisesti sähköisten liiketoimien syvällinen integrointi eri prosesseissa on ollut teknisesti monimutkaista. Tämä monimutkaisuus on kattanut kriittisiä toimintoja, kuten osto- ja myyntireskontra, myynti ja ostot, työnkulun hallinta ja kirjanpito, ja se on edellyttänyt integrointia erilaisiin liiketoimintajärjestelmiin.

Lisäksi tämä hanke on vaatinut paitsi merkittävää teknistä asiantuntemusta myös huomattavia taloudellisia resursseja - sekä alkuinvestointeja täytäntöönpanoon että jatkuvia toimintakustannuksia.

Saavutettavuuden ongelma

Yksi tärkeimmistä esteistä on ollut saavutettavuus. Ennen nykyaikaisia ratkaisuja yritykset olivat pitkälti riippuvaisia kahdenkeskisistä ratkaisuista. Electronic Data Interchange (EDI) -yhteyksien varassa, jotka olivat jäykästi koodattuja yritysten välisiä yhteyksiä.

Vaihtoehtoisesti luotettiin yleisesti lisäarvoverkkoihin ja palveluntarjoajiin tietojen vaihtamiseksi kumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Näihin menetelmiin liittyi usein hankalia FTP-tiedostonsiirtoja, ja nopeiden API-integraatioiden ylellisyys oli erityisen vähäistä.

Peppol siirtää logiikkaa

Peppol-verkko poikkeaa merkittävästi nykytilanteesta useiden kriittisten näkökohtien osalta.

Euroopan unionin aloitteesta perustettu ja voittoa tavoittelematon Peppol on avoin yritysverkosto, joka muuttaa perusteellisesti yritysviestinnän toteuttamistapaa.

Sen tärkein etu on standardoitujen tietomuotojen yhdistäminen joustavaan verkko- ja jakeluinfrastruktuuriin, mikä helpottaa saumatonta tiedonvaihtoa. Ratkaisevaa on, että siinä on avoin hakemisto osallistujille, mikä helpottaa huomattavasti avoimuutta ja yhteydenpitoa liikekumppaneiden välillä.

Näiden ominaisuuksien ansiosta Peppol-verkko on kaiken kokoisten yritysten käytettävissä, sillä se yksinkertaistaa toimintaa ja integrointia ja on samalla huomattavan kustannustehokas. Ne ovat myös avain verkon kasvuun - ne ovat muuttaneet logiikkaa määrittelemällä uudelleen liiketoimintasanomien vaihdon ja tarjoamalla osallistavan, tehokkaan ja virtaviivaistetun lähestymistavan, joka oli aiemmin saavuttamattomissa. Kun yritykset ottavat käyttöön tämän seuraavan sukupolven verkon, tehokkaan ja tuloksellisen sähköisen liikesanomaliikenteen esteet poistuvat, mikä merkitsee uutta, mullistavaa aikakautta liiketoiminnassa.

Lue lisää siitä, miten voit käyttää Peppolia liiketoimintaan ja muuttaa prosessejasi. Lataa ebook Connected business jo tänään.