Hvordan Peppol omdefinerer forretningstransaksjoner

Å integrere elektroniske meldinger i forretningstransaksjoner - fra e-fakturaer til e-ordrer med mer - i den daglige driften har historisk sett vært utfordrende, komplisert og kostbart. Landskapet er imidlertid i ferd med å endre seg, og mange av utfordringene hører fortiden til. Slik omdefinerer Peppol landskapet for forretningstransaksjoner.

Tradisjonelt har det vært teknisk komplisert å integrere elektroniske forretningstransaksjoner på tvers av ulike prosesser. Denne kompleksiteten har omfattet kritiske funksjoner som leverandør- og kundefordringer, salg og innkjøp, arbeidsflytstyring og regnskap, noe som har krevd integrasjon i ulike forretningssystemer.

Dette har ikke bare krevd betydelig teknisk ekspertise, men også betydelige økonomiske ressurser - både de første investeringene i forbindelse med implementeringen og de løpende driftskostnadene.

Tilgjengelighetsdilemmaet

Et av de største hindrene har vært tilgjengelighet. Før moderne løsninger var bedrifter i stor grad avhengige av én-til-én-forbindelser (EDI). Electronic Data Interchange (EDI), dvs. fast kodede forbindelser mellom selskaper.

Alternativt var det vanlig å benytte seg av VAN-er (Value-Added Networks) og tjenesteleverandører for å utveksle informasjon med partnere, kunder og leverandører. Disse metodene involverte ofte tungvinte FTP-filoverføringer, og det var svært få som hadde tilgang til raske API-integrasjoner.

Peppol endrer logikken

Peppol-nettverket markerer et betydelig brudd med status quo på flere viktige områder.

Peppol, som er initiert av EU og drives som en ideell organisasjon, er et åpent forretningsnettverk som fundamentalt forandrer hvordan forretningskommunikasjon foregår.

Den viktigste fordelen er konsolideringen av standardiserte dataformater med en robust nettverks- og distribusjonsinfrastruktur som muliggjør sømløs utveksling. En viktig fordel er at den har en åpen katalog for deltakerne, noe som gjør det enklere å skape åpenhet og kontakt mellom forretningspartnere.

Disse funksjonene har gjort Peppol-nettverket tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser, forenkler drift og integrasjon og er samtidig svært kostnadseffektive. De er også nøkkelen til nettverkets vekst - ved å endre logikken ved å omdefinere utvekslingen av forretningsmeldinger og tilby en inkluderende, effektiv og strømlinjeformet tilnærming som tidligere var uoppnåelig. Etter hvert som bedriftene tar i bruk neste generasjons nettverk, forsvinner hindringene for effektiv elektronisk meldingsutveksling, noe som markerer en ny transformativ æra for forretningstransaksjoner.

Lær mer om hvordan du kan bruke Peppol til forretningstransaksjoner og transformere prosessene dine. Last ned e-boken Connected business i dag.