Peppolin nelikulmamallin ymmärtäminen liiketoiminnan vaihdossa

Voittoa tavoittelematon OpenPeppol-järjestö kehitti Peppol-verkoston standardoimaan ja yksinkertaistamaan kansainvälisiä hankintoja yli rajojen; sähköinen laskutus, sähköinen tilaus ja paljon muuta.

Tähän päästiin luomalla verkko, joka on mahdollisimman joustava ja mukautuva EU:ssa toimivien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaisiin liiketoimintatarpeisiin ja transaktiomenettelyihin.

Ensi silmäyksellä se saattaa vaikuttaa monimutkaiselta. Mutta sen ymmärtäminen, miten taustalla oleva verkko toimii joidenkin helposti ymmärrettävien mallien avulla, on ensimmäinen askel siihen, että sinusta tulee asiantuntija siinä, miten tietoa vaihdetaan verkon kautta. Eikä vähäisintä ole se, että se on paljon helppokäyttöisempi ja huomattavasti kustannustehokkaampi kuin perinteisten palveluoperaattoreiden ylläpitämät aiemmat sähköisen liiketoiminnan vaihdon mallit.

Vaikka Peppol on vakiinnuttanut asemansa neljän nurkan mallin avulla, se jatkaa verkostonsa kehittämistä uusilla ominaisuuksilla ja parannuksilla. Tutustutaanpa eri malleihin sähköisten yritysasiakirjojen vaihtamiseksi ja siihen, mikä tekee Peppolista erityisen.

Kahden kulman malli

Kahden nurkan malli: sähköisen kaupankäynnin alkuvaiheet

Yritysten hankintojen yhteydessä kahden nurkan malli on se, miten tietoa jaettiin EDI-verkkolaskutuksen alkuaikoina, eli kahden osapuolen välinen kovakoodattu tiedonvaihto. Tässä vertaisprosessissa vaihdetaan tyypillisesti erilaisia EDI-sanomia (electronic data interchange), esimerkiksi EDIFACT-sanomia, mukautettuja formaatteja, kuten strukturoitua tekstiä, tai XML-pohjaisia (extensible markup language) sanomia, kuten UBL-sanomia.

Tähän asetukseen liittyy useita rajoituksia. Molempien yritysten on perustettava omat viestintäjärjestelmänsä viestien lähettämistä ja vastaanottamista varten. Lisäksi oli luotava kokonaan uudet yhteydet aina, kun puhuit uuden yrityksen kanssa ensimmäistä kertaa.

Vaikka digitaalisen kaupankäynnin alkuvaihe oli vuosikymmeniä kestänyt, tehokkaamman ja helppokäyttöisemmän järjestelmän tarve oli selvä.

Kolmen kulman malli

Kolmen nurkan malli: yhteydet palveluntarjoajien kautta

Kolmen nurkan mallissa kaksi kommunikoivaa osapuolta ovat yhteydessä toisiinsa välikäden, tyypillisesti palveluntarjoajan, kautta.

Tämäntyyppinen järjestelmä on joustavampi, koska se ulkoistaa suuren osan infrastruktuurista ja viestien käsittelystä kolmannelle osapuolelle. Tämä palveluntarjoaja, joka tunnetaan myös nimellä VAN , voi usein lisätä ominaisuuksia, kuten tiedostomuotojen muuntamisen asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään sopivaksi. On myös palveluntarjoajia, jotka voivat hallita analogisia formaatteja, kuten PDF-tiedostoja, käyttämällä optista hahmontunnistusta tietojen poimimiseen ja validointiin oikeaan muotoon tai pilviyhteyttä digitalisointitarkoituksiin ja tehokkaampaan vaihtoon.

Suurin haittapuoli on kuitenkin se, että sekä lähettäjän että vastaanottajan on oltava yhteensopivia saman palveluntarjoajan kanssa, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia suuremmissa verkoissa.

nelikulmamalli Peppol

Nelikulmamalli: nykyaikainen sähköinen liiketoiminta

Peppol toimii neljän nurkan mallilla, joka voidaan tiivistää siten, että neljä komponenttia toimii yhdessä hankintatietojen tiedonvaihdon mahdollistamiseksi: lähettäjä, vastaanottaja ja kaksi yhteyspistettä (yksi kummallekin).

Kun viesti lähetetään nelikulmamallin kautta, seuraavat vaiheet tapahtuvat:

  1. Lähettäjä keskustelee yhteyspisteensä kanssa ja luo uuden viestin verkossa sovitussa muodossa.
  2. Lähettävä liityntäpiste viittaa palvelun metatietojen paikannusohjelmaan löytääkseen vastaanottajan Peppol ID , joka on aiemmin rekisteröity verkkoon.
  3. Lähettäjän yhteyspiste siirtää viestin vastaanottajan yhteyspisteeseen, joka välittää viestin edelleen vastaanottajalle.
  4. Nämä kaksi yhteyspistettä ottavat vielä kerran yhteyttä vahvistaakseen, että viesti on lähetetty onnistuneesti. Tähän voi liittyä kuljetuskuittaus.

Verrattuna kolmen nurkan malliin ja perinteisiin VAN -verkkolaskutusratkaisuihin Peppolin verkostossa nykyisin käytetty Peppolin neljän nurkan malli tarjoaa paljon enemmän joustavuutta.

Koska Peppol valvoo liityntäpisteitä, molempien yritysten ei tarvitse liittyä samaan palveluntarjoajaan. Lisäksi näiden palveluntarjoajien ei tarvitse tehdä erityisiä asetuksia tai sopimuksia viestien vaihtamiseksi. Itse asiassa lähettäjän ei tarvitse edes rekisteröityä Peppoliin eikä sillä tarvitse olla omaa Peppol ID-osoitetta; sähköisten laskujen ja muiden hankintatietojen vaihtoon tarvitaan vain vastaanottajan tunnus.

Pääset Peppolin käyttäjäksi

Peppol muuttaa yritysten tapaa tehdä liiketoimia. Turvallisempi ja tehokkaampi liiketoimien hallinta Peppolin avulla on vain muutaman napsautuksen päässä, kun teet yhteistyötä Qvalian kaltaisen Peppol-yhteyspisteen tarjoajan kanssa. Tutustu siihen, miten voimme nopeuttaa organisaatiosi keskeisiä talousprosesseja virtaviivaistetun Peppol-yhteyden ja taloushallinnon automaation avulla. Varaa demo jo tänään päästäksesi alkuun.

Viiden kulman malli Peppol

Viiden kulman malli: katsaus tulevaisuuteen

OpenPeppol-organisaatio työskentelee uusien kehitystoimien parissa parantaakseen B2B-kaupankäynnin hoitamista.

Uusien kansallisten Peppol-viranomaisten liittämiseksi mukaan toimintaan tehdään jatkuvia ponnisteluja, ja lisäksi kehitetään uutta viiden nurkan mallia, joka lisää infrastruktuuriin keskitetyn veroalustan.

Hallitukset näkevät Peppolin mahdollisuutena ottaa verovelvoitteet haltuunsa kansainvälisessä ja kotimaan kaupassa, puuttua arvonlisäverovajeeseen ja tehostaa raportointia. Lisäämällä tämä viides kulma verkkoon Peppolin käyttäjät voivat - tai heidän on - olla yhteydessä veroviranomaisiin ja sisällyttää arvonlisäveromaksut saumattomammin verkkolaskuprosessiin. Tuloksena on vahvempi lainsäädännön noudattaminen kaikille osapuolille.

Peppol-verkon mahdollistavat teknologiat

Kulmamallin lisäksi Peppol toimii useiden yhteentoimivien asiakirjaformaattien ja -mallien kanssa, joiden ansiosta se voi toimia useissa eri maissa Euroopassa ja Aasiassa.

Standardoitu sähköinen laskutus

Euroopan unioni käyttää omaa sähköisen laskutuksen standardiaan, jonka koodinimi on EN 16931. Tämä systemaattinen lähestymistapa laskutukseen tukee useita EU:n lakeja ja direktiivejä, kuten verotusta koskevaa arvonlisäverodirektiiviä.

Tämän standardin erityinen toteutus on Peppol BIS Billing 3 .0 -formaatti, jota kaikki eurooppalaiset viranomaiset ovat lain mukaan velvollisia noudattamaan.

Vaikka muut maat, kuten Aasian ja Tyynenmeren alueen maat, eivät välttämättä ole yhteensopivia EU:n direktiivien kanssa, Peppol BIS Billing 3.0 laajennettiin myös niihin PINTin avulla, kuten seuraavassa jaksossa selitetään.

PINT-malli

PINT on lyhennetty versio Peppolin kansainvälisestä asiakirjamallista, jonka tarkoituksena on tehdä laskutuksesta yhdenmukaista Euroopan ja Aasian ja Tyynenmeren alueilla.

Suurimmalla osalla PINT-laskuista on yhteiset eritelmät maailmanlaajuisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi, mutta yksittäiset lainkäyttöalueet voivat silti lisätä omia sääntöjään, joita ei välttämättä sovelleta yleiseen verkkoon.

Jatkuva tapahtumien valvonta

Hallitukset ovat pyytäneet veroviranomaisten integroimista Peppoliin. Jatkuva tapahtumien valvonta (Continuous Transaction Controls, CTC) suunniteltiin veronkannon digitalisoimiseksi ja toteuttamiseksi verkkoon. Näin arvonlisäveroa ja GST:tä seurataan asianmukaisesti, ja veropetosten ja veronkierron todennäköisyys on paljon pienempi.

Peppol toteuttaa CTC:n mahdollistamalla reaaliaikaisen tiedonkeruun rajatylittävistä liiketoimista välillisten verojen hallinnoinnin helpottamiseksi. Itse asiassa viiden nurkan malli perustuu siihen, että ylimääräinen nurkka on veroviranomainen ja mahdollisesti jopa sitä palveleva palveluntarjoaja.