Funksjon Spend Monitor

Løsning for analyse av forbruk i sanntid

Analyser bedriftens utgifter i sanntid og i detalj. Sikre kontraktsoverholdelse og kutt kostnader. Spend Monitor gir enkel og umiddelbar innsikt i bedriftens innkjøp.

Fra produkt- og tjenestekategorier på toppnivå til hver enkelt varelinje.

Synlighet på produktnivå for utgiftene dine

Bruker du for mye penger på iPhones? Eller strømtransformatorer med industriell styrke? Spend Monitor lar deg spore bedriftens utgifter i et hierarki på fem nivåer. Drill ned til hver enkelt fakturapost, produkt eller tjeneste.

Kraftige analyseverktøy

Våre verktøy muliggjør en dynamisk visualisering av innkjøpene dine. Søk etter leverandører, produkter og tjenestekategorier eller nøkkelord. Aggreger eller gå ned på detaljnivå, sammenlign priser og utgifter over tid, og identifiser de beste innkjøperne og leverandørene, slik at du kan forsikre deg om at du betaler riktig pris.

Automatisert klassifisering med global standard

Forbedre organisasjonens innkjøpsbeslutninger med full kontroll over historiske data og sanntidsdata. Validerte fakturaer klassifiseres automatisk i henhold til UNSPSC, en global standard med over 50 000 produkter og tjenester.

Kontraktsadministrasjon
& compliance

Sikre at kontraktene dine holder økonomisk mål. Eliminer avvik mellom avtalte og faktiske priser. Vi gir deg øyeblikkelig og automatisk informasjon som du kan iverksette tiltak mot ved å sammenligne og analysere priser på varelinjenivå på leverandørfakturaer med prislister.

Forbedre anskaffelser med utgiftsanalyse

Kjøper bedriften din fra de riktige leverandørene til riktig pris? Spend Monitor kan hjelpe deg med å spare 5-20 % av de totale utgiftene dine (Aberdeen Group). Qvalia gjør det mulig for deg å ta innkjøpsbeslutninger basert på innkjøpene dine i sanntid ved hjelp av enkel forbruksanalyse.

Det fungerer bare

Få ditt eget dashbord for utgiftsanalyse uten anstrengelser eller store investeringer i ekstra programvare. Med Qvalia som din e-fakturaoperatør fungerer det bare. Ingen tidkrevende oppsett. Ingen dyr frittstående programvare. Plattformen vår er enkel å integrere i ethvert ERP-system.

Hva er utgiftsanalyse?

Utgiftsanalyse er prosessen med å samle inn, klassifisere og analysere en organisasjons utgifter for å forstå hvor pengene brukes og identifisere muligheter for kostnadsbesparelser. Klassifiseringen gjøres i henhold til standardiserte systemer som UNSPSC eller skreddersydde kategorier.

Målet med utgiftsanalyse er å hjelpe organisasjoner med å optimalisere utgiftene sine og forbedre de økonomiske resultatene ved å identifisere områder der de kanskje bruker for mye penger, ikke utnytter ressursene godt nok eller betaler høyere priser enn nødvendig for varer eller tjenester. Utgiftsanalyse innebærer å gjennomgå en organisasjons innkjøpsdata, kontrakter, fakturaer og andre økonomiske poster for å få innsikt i hvordan den bruker pengene sine. Denne prosessen innebærer vanligvis bruk av datavisualiserings- og analyseverktøy for å identifisere mønstre og trender i dataene, og deretter bruke denne informasjonen til å informere beslutningstaking og identifisere muligheter for kostnadsbesparelser.

Qvalias Spend Monitor tilbyr en komplett løsning for spendanalyse, inkludert automatisk klassifisering av fakturapostdata, analyseverktøy og eksportfunksjoner.

Hva er UNSPSC-klassifisering?

United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) er et hierarkisk klassifiseringssystem som brukes til å klassifisere produkter og tjenester. Det er et standardisert kodesystem som brukes globalt for å lette utvekslingen av varer og tjenester. UNSPSC består av en rekke koder som brukes til å identifisere og klassifisere produkter og tjenester basert på deres egenskaper, funksjoner og bruksområder. Disse kodene er organisert i et hierarki, der hvert nivå i hierarkiet representerer et annet detaljnivå eller granularitet i klassifiseringen av produktet eller tjenesten. UNSPSC brukes av organisasjoner over hele verden for å klassifisere og beskrive produktene og tjenestene de kjøper, selger eller produserer, og for å lette anskaffelses- og forsyningskjedeprosessene.

Spend Monitor by Qvalia kategoriserer automatisk alle kjøp på varelinjenivå i henhold til UNSPSC. Informasjonen er umiddelbart tilgjengelig for analyse ved hjelp av analysepanelet vårt eller gjennom dataeksport.

Les mer om UNSPSC.

Hvilke teknologier bruker Spend Monitor for å klassifisere fakturainformasjon?

Qvalia bruker maskinlæring og kunstig intelligens for automatisk å klassifisere innkjøp på varelinjenivå i stor skala. Kategoriseringen skjer umiddelbart, uavhengig av antall fakturaer eller varelinjer.

Hvor mange utgiftsanalyserapporter kan opprettes?

Spend Monitor lar brukerne opprette og redigere et ubegrenset antall rapporter.

Kan jeg eksportere mine utgiftsanalyserapporter?

Du kan laste ned rapporter som CSV, PNG eller SVG fra nettgrensesnittet, integrere via API for sømløs eksport til ditt ERP- eller BI-system, eller kontakte oss for tilpasset eksport.

Hvilke språk kan Spend Monitor behandle?

Spend Monitor håndterer alle fakturaer med latinske bokstaver. Klassifiseringsteknologien vår er språkuavhengig.

Hva er prisen på Spend Monitor?

Spend Monitor er en del av Qvalias plattform og er tilgjengelig via vår Insight-plan. Kostnaden varierer avhengig av transaksjonsvolumet ditt. Generelt er kostnaden en månedlig abonnementsavgift og kan inkludere et engangsoppsettgebyr.

For mer informasjon, se vår prisside.

Finn ut hvordan Spend Monitor kan hjelpe deg med å forbedre forbruksanalyser og innkjøpsbeslutninger.

Qvalia er hjertet i virksomheten din. Bli med tusenvis av vellykkede oppstartsbedrifter, programvareselskaper og digitale skapere som bruker plattformen vår. Bli en del av et voksende fellesskap av innovative tenkere, skapere og drivere - du er i godt selskap her.