Funksjon - UNSPSC-klassifisering

UNSPSC-klassifisering automatisert

Få dine fakturalinjer klassifisert og kodet til UNSPSC automatisk. Alle transaksjoner er strukturert i detalj for dine regnskaps-, kontroll- og analysebehov.

  • 50 000 UNSPSC-kategorier
  • 5-nivå hierarki
  • Postnivå
  • Rask integrering

Den enkleste måten å kategorisere og ta kontroll over fakturainformasjonen din på

United Nations Standard Products and Services Code er den ledende globale klassifiseringen av produkter og tjenester. Med 50 000 kategorier i et hierarki med fem nivåer standardiserer UNSPSC kodifisering og gjør transaksjoner transparente for alle interessenter i organisasjonen din. Få en forenklet løsning for automatisert kategorisering og ta kontroll på varelinjenivå.

Hver linjepost UNSPSC-kategorisert

Med Qvalia blir alle transaksjonene dine automatisk kodet til den tilsvarende UNSPSC-klassen, fra toppnivåkategorier til hver fakturalinje.

Kart til kontoplanen din

Bruk det innebygde tilordningsverktøyet vårt til å tilordne kategorier til kontoplanen din for større nøyaktighet og kontroll i regnskapsprosessen.

Analyse UNSPSC

Analyser utgiftene dine

UNSPSC-klassifisering muliggjør detaljert analyse av utgiftene dine på et hierarki med fem nivåer, fra toppprodukter og tjenestesegmenter til spesifikke varer.

Rask integrering

UNSPSC-kategorisering er enkel å integrere i prosessen din. Gi oss fakturaene dine via SFTP eller API, så returnerer vi strukturerte og kategoriserte data.

Hva er UNSPSC?

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et globalt klassifiseringssystem som gir en hierarkisk struktur for klassifisering av varer og tjenester. Systemet brukes til å klassifisere og katalogisere produkter og tjenester på en konsekvent og standardisert måte, noe som gjør det enklere å søke og finne produkter og tjenester, og å spore anskaffelsesdata. UNSPSC består av nivåer, fra det mest generelle (nivå 1) til det mest spesifikke (nivå 5), og omfatter per dags dato over 50 000 produkter og tjenester.

UNSPSC-kodene brukes i ulike bransjer og domener, for eksempel leverandørkjedestyring, e-handel, innkjøp og sourcing, logistikk, lagerstyring og regnskap. Det kan bidra til å klassifisere produkter i en B2B e-handelsplattform og er spesielt nyttig for utgiftsanalyser og oppretting og sporing av innkjøpsordrer, fakturaer, kvitteringer og andre innkjøpsrelaterte dokumenter.

UNSPSC-systemet vedlikeholdes av en ideell organisasjon kalt GS1 (tidligere Uniform Code Council). Det oppdateres kontinuerlig med nye produkter, tjenester og bransjekoder for å sikre at det er relevant og nøyaktig. Kodene er gratis å bruke og kan lastes ned i ulike formater, inkludert Excel og CSV, slik at de enkelt kan brukes i ulike prosesser og programvare.

UNSPSC er tilgjengelig i alle Peppol-transaksjoner med feltet for vareklassifiseringskode.

Hvordan kan jeg bruke UNSPSC?

UNSPSC-klassifisering av produkter og tjenester kan legges til forretningsdokumenter som innkjøpsordrer, fakturaer, elektroniske dokumenter og produktkataloger. Ved å innlemme UNSPSC-klassifiseringsstandarder i forretnings-, innkjøps- og økonomiprosessene dine, vil organisasjonen din og alle interessenter i hele den utvidede forsyningskjeden se fordelene.

Innkjøpsteam vil effektivt kunne spore utgiftene til ulike produkter og tjenester ved å bruke de detaljerte varekodene fra UNSPSC. Denne informasjonen muliggjør en mer nøyaktig analyse av anskaffelsesprosesser og kan redusere tiden og innsatsen som kreves for å finne produktene som trengs gjennom søk på tvers av ulike leverandører, nettbørser og forretningspartnere. I tillegg gjør bruk av UNSPSC-koder det mulig for organisasjoner å gjennomføre detaljerte utgiftsanalyser og identifisere kjøpsmønstre på tvers av ulike avdelinger eller forretningsenheter, noe som kan utnyttes til å forhandle frem bedre vilkår med leverandører og til slutt realisere besparelser.

Markedsføringsteam kan raskt få tilgang til feltdata for markedsundersøkelser, produktutvikling og salgsanalyser, noe som resulterer i økt kundetilfredshet og økte inntekter.

Salgsteam kan overvåke salgskanaler og distribusjon hele veien til sluttbrukeren ved hjelp av UNSPSC-koder. Dette muliggjør raskere innsamling av markedsinformasjon og mer nøyaktige salgsanalyser. I tillegg gjør bruk av UNSPSC-koder det mulig for salgsteam å utvide rekkevidden ved å publisere e-kataloger, registrere seg i søkemotorer og bruke tredjeparts markedsplasser, noe som gir tilgang til kunder over hele verden.

Økonomiteam kan bruke UNSPSC-klassifisering av fakturadata for å forbedre regnskapsprosessene med bedre presisjon i regnskapsføring og rapportering, og automatisere arbeidsflyten.

Støtter Peppol UNSPSC-klassifisering?

UNSPSC er tilgjengelig i alle Peppol-transaksjoner med feltet for vareklassifiseringskode. For mer informasjon, se den offisielle Peppol-dokumentasjonen.

Hva koster en UNSPSC-klassifisering?

Helautomatisk UNSPSC-klassifisering av fakturalinjer er inkludert for kunder som abonnerer på Insights-abonnementet. For mer informasjon, besøk vår prisside.

Hvordan fungerer UNSPSC-klassifisering i Qvalia?

Kundene kan laste opp historiske fakturadata og eksportere fullstendig kategoriserte fakturalinjer for analyse i de fleste tredjeparts BI-løsninger, eller få tilgang til Qvalias Spend Monitor dashboard ved å logge inn på plattformen for sanntidsanalyse av transaksjoner ved hjelp av innebygde analyseverktøy, grafer og diagrammer.

UNSPSC-klassifisering er en automatisert funksjon som er tilgjengelig for abonnenter på vårt Insights-abonnement.