Funksjon - E-ordre

Peppol e-ordrehåndtering

Peppols løsning for elektronisk ordrehåndtering. Ferdigutviklede prosesser for å effektivisere salg og innkjøp.

 • Sende, motta og administrere e-ordrer
 • Administrere e-kataloger
 • Oppdateringer og svar i sanntid
 • Gjør bestillinger om til fakturaer med et klikk
 • Klar for e-handel

Effektivisere og automatisere håndteringen av e-ordrer

Få raskere prosesser, sikre samsvar og automatiser flyten med e-bestillingsfunksjoner. Administrer e-ordrer via det globale Peppol-nettverket for å forbedre salgs- og innkjøpstransaksjoner.

Send og motta e-ordrer
Perfekt for e-handel

Kom i gang med Qvalia og få alt du trenger for å sende, motta og administrere e-bestillinger, e-kataloger og svarmeldinger. Integrer med ditt ERP- eller OMS-system.

Forhandlere kan aktivere punchout og e-bestilling på e-handelsplattformer ved hjelp av vår B2B-betalingsgateway.

Alt-i-ett-intuitivt webgrensesnitt

Registrer deg og kom i gang i dag for alle behov for salgstransaksjoner. Vår intuitive skybaserte løsning for håndtering av e-ordre og e-fakturering.

Automatisering fra e-ordre til faktura

Automatiser prosessen din. Plattformen vår gjør innkommende bestillinger om til fakturaer på et øyeblikk. Distribuer som en kompatibel e-faktura eller i PDF-format via e-post.

Korrekte og kompatible transaksjoner

Reduser feil og hold deg i samsvar med e-bestillinger. Strukturerte data minimerer bestillingsfeil for alle parter og sikrer samsvar med det økende antallet land og bransjer som krever elektroniske bestillinger.

E-handel og e-innkjøp

Punchout via Peppol forvandler e-handel for kunder og leverandører. Oppdag forretningsmeldingen som kombinerer bestillinger og kataloger og muliggjør dynamiske prosesser.

e-order peppol

Alle dokumenter og prosesser

Utveksle dokumentene du trenger for virksomheten din.

 • Peppol BIS Order Only
 • Peppol BIS Ordering
 • Peppol BIS Advanced Ordering
 • Peppol ordrebesvarelsestransaksjon
 • Peppol BIS Catalogue with response
 • Peppol BIS Catalogue uten respons
 • Peppol BIS Despatch Advice
 • Peppol BIS Order Agreement
 • Peppol BIS Message Level Response
 • Peppol BIS Invoice Response
 • Peppol BIS Billing

Rask integrering og oppsett

Kom raskt i gang med våre API-er eller SFTP-integrasjon. Vårt onboarding-team hjelper deg fra start til slutt.

Klar for e-handel

Integrer e-ordrer i e-handelsplattformen din og forenkle e-innkjøp. Qvalia fungerer sømløst med e-handelsplattformen din.

Arkivering og revisjonsspor

Ingenting går tapt. Alle dataene dine arkiveres og er søkbare med full sporbarhet.

Hva er en e-ordre?

En e-ordre, forkortelse for elektronisk ordre, er et strukturert kjøpsdokument som utveksles over Internett. Utvekslingen kan skje mellom VAN operatører og via det internasjonale Peppol-nettverket. E-ordrer kan opprettes ved hjelp av innkjøps- eller innkjøpssystemer eller på e-handelsplattformer gjennom nettbaserte handlekurver, der varene velges og deretter kjøpes via faktura eller kredittkort. Leverandøren mottar vanligvis e-ordrer i et ordrehåndteringssystem for å spore og administrere ordrestatusen.

Hva er bedriftsnettverket Peppol?

Peppol er et nettverk for elektronisk utveksling av fakturaer og andre forretningsrelaterte dokumenter på tvers av landegrensene. Nettverket er utviklet av EU og har som mål å effektivisere handelen for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter ved å tilby en standardplattform for utveksling av e-dokumenter. Peppol omfatter bransjestandarder som Peppol BIS Ordering og Peppol Transport Infrastructure for å forenkle utvekslingen av informasjon.

Ved å bruke Peppol kan bedrifter spare tid og penger på e-fakturahåndtering, innkjøp og andre prosesser. Det sikrer korrekt utveksling av data og forenkler analyse- og regnskapsprosesser. I tillegg kan det øke åpenheten og effektiviteten i offentlige anskaffelser.

Hva er et ordrehåndteringssystem (OMS)?

Et ordrehåndteringssystem (OMS) er en programvare som administrerer og sporer kundeordrer gjennom hele ordrebehandlingsprosessen, fra mottak til levering. Systemet inneholder vanligvis ulike funksjoner som ordrefangst, lagerstyring, pris- og kampanjehåndtering, frakt og sporing, kundeservice og returhåndtering.

Det er utviklet for å automatisere og effektivisere ordreprosessen fra bestilling til ekspedering. OMS kan også hjelpe bedrifter med å optimalisere lagernivåene, forbedre kundeservicen og effektivisere returprosessen.

I tillegg kan et OMS integreres med andre programvaresystemer, for eksempel et CRM-system (Customer Relationship Management), et ERP-system (Enterprise Resource Planning) og et EDI-system ( electronic data interchange ) for å dele ordredata og lagerinformasjon, fakturere kunder og gi organisasjonen en helhetlig oversikt over ordrebehandlingssyklusen.

Qvalia tilbyr komplett funksjonalitet for å administrere bestillinger i Peppol-nettverket, inkludert tilhørende dokumenthåndtering, fra fakturaer til svar og oppdateringer.

Hvordan kan jeg integrere e-ordrer i prosessene mine?

Et ordrehåndteringssystem kan integreres med andre programvaresystemer i bedriften, for eksempel CRM-systemer (Customer Relationship Management), innkjøpsstyringssystemer (PMS), ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) og faktureringssystemer for å dele ordredata, administrere transaksjonsdokumentprosessen, lagerinformasjon og gi organisasjonen en helhetlig oversikt over ordrebehandlingssyklusen.

Qvalia er en komplett løsning for transaksjonssiden av ordrehåndtering, inkludert oppretting, sending, mottak og gjennomgang av e-ordrer, ordresvar og e-fakturering.

For mer informasjon, se våre utviklerverktøy.

Finn ut mer om e-ordrehåndtering
for din virksomhet.