9 bruksområder for Peppol utover e-fakturering

Bruksområder for Peppol

Bedrifter kan utnytte Peppols potensial til å fremme digital transformasjon utover fakturahåndtering i økonomi- og innkjøpsprosesser. Utforsk 9 eksempler på bruk av Peppol.

Forretningsnettverket Peppol har fått stor anerkjennelse for sin rolle i standardiseringen og effektiviseringen av e-fakturering i Europa. Peppol omfatter imidlertid langt mer enn bare elektroniske fakturaer og omfatter de fleste aspekter av transaksjonsprosessen.

Faktisk kan bedrifter utnytte Peppols potensial til å fremme dypere digital integrasjon, forbedre effektiviteten og fremme samarbeid på ulike områder.

La oss se nærmere på noen av de enkleste mulighetene ved å bruke Peppol-nettverket utenom e-fakturering.

1. Strømlinjeformet ordrehåndtering

Peppol tilbyr et standardisert format for ordrehåndtering og kommunikasjon av innkjøpsordrer. Ved å integrere innkjøpssystemet ditt med Peppol kan du:

 • Automatiser mottak og validering av innkjøpsordrer
 • Sikre standardisert kommunikasjon, redusere feil og effektivisere bestillingsprosessen.
 • Bedre oversikt over ordrestatus

2. Effektiv e-anskaffelse

Leverandører og innkjøpere kan dele sine e-kataloger på tvers av Peppol-nettverket. Fordelene er blant annet

 • Sentralisert håndtering av produktinformasjon
 • Punchout og B2B-e-handel, slik at innkjøperne alltid har tilgang til de nyeste produktopplysningene og prisene, og dynamiske e-innkjøp.
 • Forenklet prissammenligning og produktvalg

3. Kvalitativ analyse og kategorisering

Ved hjelp av strukturerte transaksjonsdata som muliggjøres av standardiserte Peppol-formater, kan innkjøpere overvåke, analysere og rapportere:

 • Klassifisere kjøp på varelinjenivå, i henhold til taksonomier som UNSPSC.
 • Analyse av utgifter i sanntid basert på førstehånds transaksjonsdata

4. Forhåndsmeldinger og forsendelser

ASN varsler kjøperen når en forsendelse er på vei, og forsendelser informerer mottakeren om det detaljerte innholdet. Peppols bruksområder for forsendelsesmeldinger med mer gir flere fordeler:

 • Sanntidsoppdateringer av forsendelsesstatus
 • Integrasjon med lagerstyringssystemer, optimalisering av lagerhåndtering og lagring
 • Innkjøpere kan forberede seg bedre på varemottak
 • Automatisk matching av mottatte varer mot bestillinger blir mulig, noe som øker nøyaktigheten.

5. Kreditnotaer og returer

Peppol støtter utveksling av kreditnotaer, noe som gjør det enklere:

 • Raskere behandling av refusjoner eller kompensasjoner
 • Økt nøyaktighet ved utstedelse og mottak av kreditnotaer

6. Kommunisere med svar på meldingsnivå (MLR).

MLR bekrefter mottak av meldinger (som bestillinger eller fakturaer) som utveksles via Peppol. Bruk av MLR sikrer:

 • Leveringsbevis for sendte meldinger
 • Tilbakemeldinger i sanntid gjør det mulig for bedrifter å iverksette tiltak i tide ved feil.

7. Utveksle kontraktsinformasjon

Peppols infrastruktur omfatter ennå ikke faktiske kontrakter, men informasjonen som brukes, kan utvides til å støtte avtaler:

 • Tilgjengelige og standardiserte kombinerte meldinger, se BIS order agreement
 • Sikker utveksling av sensitive transaksjonsdokumenter

8. Tilgang til GHG-data og overholdelse av scope 3

Per i dag finnes det ingen standardmetode for å inkludere GHG (Greenhouse Gas) og Scope 3-data direkte i Peppol. I Qvalia jobber vi aktivt med å gjøre ESG- og GHG-data tilgjengelig i kommende oppdateringer av Peppol-rammeverket, men i mellomtiden kan brukerne selv gjøre det:

 • Inkluder klimagassdata i egendefinerte felt som er tilgjengelige i f.eks. BIS Billing 3
 • Legg ved utfyllende informasjon i PDF-filer som er tilgjengelige på f.eks. BIS Billing 3

Du må innlede en dialog med partnerne dine for å sikre at all nødvendig informasjon er inkludert i meldingsutvekslingen.

9. Global rekkevidde

Peppol har sitt utspring i Europa, men utvider nå sin rekkevidde globalt. Bedrifter kan:

Peppols infrastruktur og standardiserte meldingsformat strekker seg lenger enn e-fakturering, og tilbyr bedrifter dynamiske muligheter for økt effektivitet, nøyaktighet og samarbeid.

Ved å forstå og utnytte disse mulighetene kan du optimalisere finans- og transaksjonsdriften og styrke din posisjon i et stadig mer digitalt og oppkoblet forretningslandskap.