Funktion - UNSPSC-klassifikation

UNSPSC-klassificering automatiseret

Få dine fakturalinjer klassificeret og kodificeret til UNSPSC automatisk. Alle transaktioner er struktureret i detaljer til dine behov for regnskab, kontrol og analyse.

  • 50.000 UNSPSC-kategorier
  • Hierarki på 5 niveauer
  • Posteringsniveau
  • Hurtig integration

Den nemmeste måde at kategorisere og tage kontrol over dine fakturaoplysninger på

FN's standardkode for produkter og tjenesteydelser er den førende globale klassifikation af produkter og tjenesteydelser. Med 50.000 kategorier i et hierarki på fem niveauer standardiserer UNSPSC kodificering og gør transaktioner gennemsigtige for alle interessenter i din organisation. Få en forenklet løsning til automatiseret kategorisering, og få kontrol på linjepostniveau.

Hver enkelt post UNSPSC kategoriseret

Med Qvalia bliver alle dine transaktioner automatisk kodificeret til den tilsvarende UNSPSC-klasse, fra kategorier på øverste niveau til hver enkelt fakturalinje.

Kortlæg til din kontoplan

Brug vores indbyggede kortlægningsværktøj til at mappe kategorier til din kontoplan for at opnå større nøjagtighed og kontrol i din regnskabsproces.

Analyse UNSPSC

Analyser dine udgifter

UNSPSC-klassificering gør det muligt at foretage en detaljeret analyse af dine udgifter på et hierarki på 5 niveauer, fra de bedste produkter og servicesegmenter til specifikke varer.

Hurtig integration

UNSPSC-kategoriseringen er nem at integrere i din proces. Giv os dine fakturaer via SFTP eller API, og vi returnerer strukturerede og kategoriserede data.

Hvad er UNSPSC?

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et globalt klassifikationssystem, der giver en hierarkisk struktur til klassificering af varer og tjenesteydelser. Systemet bruges til at klassificere og katalogisere produkter og tjenester på en ensartet og standardiseret måde, hvilket gør det lettere at søge og finde produkter og tjenester og at spore indkøbsdata. UNSPSC består af niveauer, fra det mest generelle (niveau 1) til det mest specifikke (niveau 5), og omfatter til dato over 50 000 produkter og tjenesteydelser.

UNSPSC-koderne anvendes i forskellige brancher og på forskellige områder, f.eks. inden for supply chain management, e-handel, indkøb og sourcing, logistik, lagerstyring og regnskab. Den kan hjælpe med at klassificere produkter i en B2B e-handelsplatform og er især nyttig til spend analytics og til oprettelse og sporing af indkøbsordrer, fakturaer, kvitteringer og andre indkøbsrelaterede dokumenter.

UNSPSC-systemet vedligeholdes af en nonprofitorganisation kaldet GS1 (tidligere Uniform Code Council). Det opdateres konstant med nye produkter, tjenester og branchekoder for at sikre dets relevans og nøjagtighed. Koderne er gratis at bruge og kan downloades i forskellige formater, herunder Excel og CSV, hvilket gør dem let anvendelige i forskellige processer og software.

UNSPSC er tilgængelig i alle Peppol-transaktioner med feltet for vareklassifikationskode.

Hvordan kan jeg bruge UNSPSC?

UNSPSC-klassificering af produkter og tjenester kan tilføjes til forretningsdokumenter som f.eks. indkøbsordrer, fakturaer, elektroniske dokumenter og produktkataloger. Ved at indarbejde UNSPSC-klassifikationsstandarder i dine forretnings-, indkøbs- og finansprocesser vil din organisation og alle interessenter i hele den udvidede forsyningskæde kunne se fordelene ved at indarbejde dem.

Indkøbsteams vil effektivt kunne spore udgifterne til forskellige produkter og tjenester ved at bruge de detaljerede varekoder, som UNSPSC stiller til rådighed. Disse oplysninger giver mulighed for en mere præcis analyse af indkøbsprocesser og kan reducere den tid og indsats, der er nødvendig for at finde de nødvendige produkter ved at søge på tværs af forskellige leverandører, onlinebørser og forretningspartnere, betydeligt. Derudover giver brugen af UNSPSC-koder organisationer mulighed for at foretage detaljerede forbrugsanalyser og identificere indkøbsmønstre på tværs af forskellige afdelinger eller forretningsenheder, hvilket kan udnyttes til at forhandle bedre vilkår med leverandører og i sidste ende opnå besparelser.

Marketingteams kan hurtigt få adgang til feltdata til markedsundersøgelser, produktudvikling og salgsanalyser, hvilket resulterer i bedre kundetilfredshed og øget indtjening.

Salgsteams kan overvåge salgskanaler og distribution hele vejen til slutbrugeren ved hjælp af UNSPSC-koder. Dette giver mulighed for hurtigere indsamling af markedsoplysninger og mere præcise salgsanalyser. Desuden giver brugen af UNSPSC-koder salgsteams mulighed for at udvide deres rækkevidde ved at offentliggøre e-kataloger, registrere sig i søgemaskiner og anvende tredjepartsmarkedspladser, hvilket giver adgang til kunder globalt.

Finansteams kan bruge UNSPSC-klassificering af fakturadata til at forbedre regnskabsprocesserne med større præcision i regnskabsposter og rapportering og automatisere arbejdsgange.

Understøtter Peppol UNSPSC-klassificering?

UNSPSC er tilgængelig i alle Peppol-transaktioner med feltet for vareklassifikationskode. Du kan finde flere oplysninger i den officielle Peppol-dokumentation.

Hvad koster UNSPSC-klassificeringen?

Fuldt automatiseret UNSPSC-klassificering af fakturaposter er inkluderet for kunder, der abonnerer på Insights-planen. Du kan få flere oplysninger på vores prisside.

Hvordan fungerer UNSPSC-klassificering i Qvalia?

Kunder kan uploade historiske fakturadata og eksportere fuldt kategoriserede varelinjer til analyse i de fleste tredjeparts BI-løsninger, eller få adgang til Qvalias Spend Monitor dashboard ved at logge ind på platformen for at analysere transaktioner i realtid ved hjælp af indbyggede analyseværktøjer, grafer og diagrammer.

UNSPSC-klassificering er en automatiseret funktion, der er tilgængelig for abonnenter på vores Insights-plan.