Integreret digital handel og andre teknologier at holde øje med i 2025

IDT

Integreret digital handel (IDT) henviser til begrebet problemfri udveksling af varer, tjenesteydelser og information mellem virksomheder via digitale platforme og teknologier. IDT omfatter forskellige aspekter af B2B-handel og inkluderer onlinetransaktioner, digital styring af forsyningskæden, elektroniske betalinger og dataanalyse for at skabe et mere effektivt og sammenkoblet globalt handelssystem.

Ved at udnytte digitale værktøjer og netværk som Peppol kan virksomheder strømline driften, forbedre kommunikationen og den samlede kundeoplevelse og i sidste ende skabe vækst og innovation på det globale marked.

Baseret på de vigtigste konklusioner fra Billentis' seneste rapport om e-fakturering, lad os undersøge udviklingen af IDT, de vigtigste drivkræfter og de nye teknologiers rolle i udformningen af fremtidens digitale handel.

Markedsudvikling og drivkræfter

Indførelsen af integreret digital handel er drevet af flere nøglefaktorer:

 1. Effektivitet og omkostningsbesparelser: Automatisering af transaktioner og finansielle operationer reducerer manuel indgriben, minimerer fejl og reducerer behandlingstiden, hvilket fører til betydelige omkostningsbesparelser.
 2. Overholdelse af lovgivning: Stadig strengere lovkrav kræver digitale løsninger for at sikre overholdelse af skatte- og rapporteringsforpligtelser.
 3. Teknologiske fremskridt: Nye teknologier som kunstig intelligens (AI), blockchain og Internet of Things (IoT) giver nye muligheder for at forbedre transaktionernes nøjagtighed og sikkerhed.
 4. Dynamik i den globale handel: Globaliseringen af forretningsaktiviteter kræver mere effektive og gennemsigtige grænseoverskridende transaktionsprocesser.

Fakturafinansieringens og forsyningskædefinansieringens rolle i IDT

Fakturafinansiering og finansiering af forsyningskæden er vigtige komponenter i IDT, som tilbyder virksomheder fleksible finansieringsmuligheder og forbedrer cash flow-styringen. Nøgleelementerne omfatter:

 • Tilgodehavender og fakturadiskontering: Virksomheder kan sælge deres udestående fakturaer til finansielle institutioner med rabat for at få et øjeblikkeligt cash flow, hvilket forbedrer likviditeten og den finansielle stabilitet.
 • Factoring af tilgodehavender: I lighed med fakturadiskontering indebærer factoring salg af fakturaer til en tredjepart, som opkræver kundernes betalinger.
 • Tidlige betalinger og dynamisk rabat: Virksomheder tilbyder rabat ved tidlig betaling til deres købere, hvilket giver incitament til hurtigere betalinger og forbedrer cash flow.
 • Finansiering af gæld: Også kendt som omvendt factoring, hvor leverandører modtager tidlige betalinger for deres fakturaer fra finansielle institutioner baseret på køberens kreditværdighed.

Få bugt med forsinkede betalinger: betalingsløsninger og e-fakturering

Forsinkede betalinger har længe været en udfordring i Business-to-Business (B2B) og Business-to-Government (B2G) transaktioner. E-fakturering og nye betalingsløsninger bekæmper dette problem ved at:

 • Lovgivningsmæssige initiativer: Regeringer indfører regler, der kræver rettidige betalinger og håndhæver bøder for sene betalinger.
 • Automatiseret betalingsbehandling: E-faktureringssystemer kan integreres med betalingsplatforme for at automatisere fakturagodkendelses- og betalingsprocesser, hvilket reducerer forsinkelser.
 • Betalingsløsninger i realtid: Teknologier som straksbetalinger og blockchain-baserede transaktioner muliggør afregning i realtid og sikrer, at betalinger foretages hurtigt.

Nye teknologier inden for e-fakturering

Indvirkningen af AI og blockchain

Nye teknologier som kunstig intelligens (AI) og blockchain forandrer e-fakturering og digital handel. Disse teknologier giver flere fordele:

 • Kunstig intelligens: AI kan automatisere udtræk og validering af fakturadata, opdage uregelmæssigheder og sikre overholdelse af lovkrav. AI-drevne analyser kan også give indsigt i betalingstendenser og økonomiske resultater.
 • Blockchain: Blockchain-teknologi giver en sikker og uforanderlig hovedbog til registrering af transaktioner, hvilket sikrer ægtheden og integriteten af fakturadata. Det øger gennemsigtigheden og tilliden til digitale handelsprocesser.

Praktiske anvendelser og fordele

 • AI i e-fakturering: Virksomheder bruger AI til at strømline faktureringsprocesser, reducere manuelle fejl og forbedre compliance. For eksempel kan AI-drevne systemer automatisk matche fakturaer med indkøbsordrer og leveringskvitteringer, hvilket sikrer nøjagtighed og fremskynder betalingscyklusserne.
 • Blockchain til digital handel: Blockchain kan bruges til at skabe manipulationssikre transaktionsregistre, som let kan revideres af skattemyndighederne. Denne teknologi letter også grænseoverskridende transaktioner i realtid, hvilket reducerer tiden og omkostningerne ved international handel.

To eksempler

 • Virksomhed A: Et multinationalt selskab implementerede et AI-drevet e-faktureringssystem for at automatisere sine faktureringsprocesser. Systemet reducerede manuelle indtastningsfejl med 90 % og fakturabehandlingstiden med 50 %.
 • Virksomhed B: En logistikvirksomhed indførte blockchain-teknologi til at spore og verificere forsendelser. Denne implementering forbedrede gennemsigtigheden i forsyningskæden og reducerede risikoen for svindel og forfalskning.

Markedsforudsigelser for 2024-2028 for e-fakturering og digital handel

Markedet for e-fakturering og digital handel er klar til betydelig vækst i de kommende år. De vigtigste forudsigelser i rapporten fra Billentis omfatter:

 • Øget mængde af e-fakturaer: Mængden af e-fakturaer forventes at vokse eksponentielt, drevet af lovkrav og indførelsen af digital handelspraksis.
 • Vækst i markedsværdi: Det globale marked for e-fakturering forventes at stige fra 8,9 milliarder dollars i 2024 til ca. 23,7 milliarder dollars i 2028.
 • Regional indførelse: Mens Europa og Latinamerika har været tidligt ude, forventes regioner som Asien, Oceanien og Afrika at vokse hurtigt i brugen af e-fakturering.

ESG's rolle

Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG) påvirker i stigende grad forretningspraksis, herunder digital handel. Virksomheder indfører e-fakturering og andre digitale løsninger for at:

 • Reducerer miljøpåvirkningen: Digitale processer reducerer behovet for papir og bidrager til miljømæssig bæredygtighed.
 • Forbedre det sociale ansvar: Gennemsigtige og effektive transaktionsprocesser skaber tillid hos interessenterne og understøtter etisk forretningspraksis.
 • Styrket ledelse: Digitale løsninger sikrer overholdelse af lovkrav og forbedrer den overordnede virksomhedsledelse.

Integrationen af digital handel og nye teknologier forandrer den måde, virksomheder arbejder på, og giver betydelige fordele med hensyn til effektivitet, overholdelse og gennemsigtighed. Da markedet for e-fakturering og digital handel fortsætter med at vokse, vil virksomheder, der tager disse fremskridt til sig, være godt positioneret til at trives i den digitale tidsalder.

Ved at holde sig orienteret om lovændringer, udnytte nye teknologier og indføre integreret digital handelspraksis kan virksomheder navigere i det moderne markeds kompleksitet, reducere driftsomkostningerne og forbedre deres konkurrenceevne.

Download rapporten Global e-invoicing and tax compliance for at få mere at vide om IDT og tendenser inden for elektroniske forretningsmeddelelser.

Download Billentis-rapporten