Hvilke bransjer bruker UNPSC til å klassifisere produkter og tjenester?

bransjer som bruker unspsc

United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) er et globalt anerkjent klassifiseringssystem for produkter og tjenester. Det gir en standardisert måte å kategorisere ulike varer og tjenester på tvers av ulike bransjer.

Selv om UNSPSC-klassifiseringen ikke er obligatorisk for alle, brukes den ofte av selskaper og organisasjoner i følgende bransjer og funksjoner:

Plattformer for e-handel

Nettbutikker og e-handelsplattformer bruker ofte UNSPSC til å klassifisere produktkataloger. Det bidrar til å organisere produktene i kategorier og underkategorier, gjør det enklere for kundene å søke etter og sammenligne produkter, og oppfyller kundenes krav til f.eks. automatisert regnskapsføring, rapportering osv.

Innkjøp og styring av forsyningskjeden

Mange bedrifter bruker UNSPSC til innkjøpsformål. Organisasjoner kan effektivisere innkjøpsprosessene sine ved å klassifisere produkter basert på UNSPSC-koder, forbedre leverandørstyringen og øke presisjonen i innkjøpsanalysene.

Offentlige anskaffelser

Myndigheter på nasjonalt og internasjonalt nivå kan kreve at leverandørene klassifiserer produktene sine ved hjelp av UNSPSC-koder i løpet av anskaffelsesprosessen. Det sikrer åpenhet, standardisering og effektiv evaluering av anbudene.

Analyse av utgifter

UNSPSC-klassifisering er verdifullt for bedrifter som ønsker å utføre dataanalyser, forbruksanalyser og markedsundersøkelser. Ved å organisere produkter og tjenester i standardiserte kategorier blir det enklere å spore utgifter, identifisere utgiftsmønstre og sammenligne markedstrender.

Katalogadministrasjon

Store selskaper som administrerer omfattende produktkataloger, for eksempel produsenter, distributører og grossister, kan ta i bruk UNSPSC for å organisere produktdataene sine og sikre konsistens på tvers av ulike systemer og plattformer.

Utveksling av produktdata

Når du utveksler produktinformasjon med handelspartnere eller bruker elektroniske forretningsdokumenter, gir UNSPSC-koder et felles språk for produktklassifisering, noe som letter nøyaktig og effektiv datautveksling.

Selv om UNSPSC er et allment akseptert rammeverk for klassifisering, kan det variere fra bransje til bransje og fra region til region. Selskaper som opererer i spesifikke sektorer som helsevesen, bygg og anlegg eller IT, kan ha ytterligere klassifiseringsstandarder som er spesifikke for sine respektive bransjer.

Slik automatiserer du UNSPSC-klassifisering for din organisasjon

Klassifiser og kodifiser fakturalinjene dine automatisk i henhold til UNSPSC. Alle transaksjoner er strukturert i detalj for regnskaps-, kontroll- og analysebehov - last opp historiske data eller behandle dem automatisk i sanntid.

bransjer som bruker unspsc