Den essentielle Peppol-ordliste - terminologi og nøglebegreber inden for business messaging

På grund af den specialiserede terminologi kan det være indviklet at navigere i en verden af B2B-netværk og digital udveksling af forretningsbeskeder. At forstå denne ramme bliver altafgørende i takt med, at dens betydning udvikler sig, især med den voksende anvendelse af det internationale og åbne Peppol-netværk.

Her er den vigtige A-Z ordliste om Peppol med nøgleterminologi og begreber.

Adgangspunkt

En gateway, hvorigennem virksomheder opretter forbindelse til Peppol-netværket, som hostes af en Peppol Service Provider. Det sikrer en sikker og standardiseret overførsel af dokumenter mellem handelspartnere. Adgangspunkter er ofte tredjepartsudbydere, der giver organisationer mulighed for at oprette forbindelse til Peppol-netværket. Når brugerne er forbundet, kan de sende og modtage dokumenter til alle andre Peppol-brugere på tværs af netværket. Se også Peppol Service Provider.

Læs mere om Qvalias Peppol Access Point.

B2B

Når der henvises til B2B (Business to Business), betegner det en ekstern beskedudveksling mellem to forskellige enheder. Disse enheder har ikke en direkte forbindelse gennem et samlet netværk, såsom datterselskaber eller delte systemer og/eller operatører. Typisk betyder B2B, at data transmitteres online, selvom det stadig kan anvende VPN'er, delte certifikater osv.

BIS (specifikationer for forretningsinteroperabilitet)

Definerer forretningsprocesserne og de tilhørende transaktionsstandarder i Peppol-netværket.

Standarder for forretningsbeskeder

Beskeder kan beskrives med hensyn til deres type eller syntaks. Nogle gange henviser vi til etablerede standarder for meddelelser. Qvalia anvender f.eks. standarden Peppol BIS Billing 3.0 til fakturaer og kreditnotaer. Vi bruger Peppol BIS 3-standarderne som det grundlæggende format til andre meddelelsestyper. Derudover understøtter vi flere andre standardintegrationsformater, og vi kan tilpasse transformationer for at imødekomme kunder, der måske ikke er fortrolige med Peppol BIS-formaterne. Når det gælder B2B-formater, understøtter vi forskellige typer med mulighed for tilpassede konfigurationer.

Syntaks for forretningsbeskeder

To primære syntakser er i udbredt brug: XML og JSON. De fleste systemer, f.eks. ERP-systemer, bruger XML, mens webgrænseflader og API'er ofte er afhængige af JSON. Via vores API kan brugerne sende eller modtage beskeder i Peppol BIS-formatet, enten som original Peppol XML eller som JSON-repræsentation.

E-fakturering

Processen med at sende fakturaer elektronisk i stedet for via PDF-billedfiler eller på papir. Peppol standardiserer denne proces og gør e-fakturering på tværs af grænser mere effektiv.

eDelivery-netværk

Den infrastruktur, der sikrer sikker og standardiseret dokumentudveksling mellem Peppol-deltagere. Dette lettes af adgangspunkterne.

eProcurement

Elektroniske indkøbsprocesser, som virksomheder eller regeringer bruger til at købe varer, tjenester eller arbejder.

Udveksling

Mens termer som EDI, VAN og operatør kan bruges i diskussioner om meddelelsesudveksling, bruger Qvalia udelukkende termen "B2B" til eksterne udvekslinger i tekniske specifikationer. En beskedudveksling mellem to parter, hvad enten det er B2B eller en integration, består af protokollen og dataene (beskedens indhold). Protokollen fungerer som transportør af beskeden, mens beskeden indkapsler de data, der skal overføres.

Integrationer

Integration med et access point gør det muligt at udveksle forretningsbeskeder på Peppol-netværket ved hjælp af systemer som ERP. Se vores udviklerværktøjer.

OpenPeppol

Den internationale non-profit forening, der er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde Peppol-specifikationerne. OpenPeppols officielle hjemmeside.

Peppol-myndigheden

Nationale organer, der er ansvarlige for at styre og koordinere Peppol-aktiviteter i deres respektive lande.

Peppol BIS

Står for "Business Interoperability Specifications". Den definerer standarder og praksis for elektroniske forretningsbeskeder for at sikre en smidig og ensartet udveksling inden for netværket.

Peppol katalog

Et søgbart indeks, der viser virksomheder og deres respektive Peppol-id'er, hvilket forenkler processen med at finde forretningspartnere i netværket. Søg i Peppol-kataloget.

Peppol-dokumenttyper

Specifikke formater af elektroniske dokumenter, der er standardiseret til udveksling i Peppol-netværket, f.eks. fakturaer eller indkøbsordrer. Her er en komplet liste over forretningsmeddelelsestyper i Peppol.

Peppol ramme for ledelse

Sæt af aftaler, interne regler (politikker) og operationelle procedurer, der styrer og operationaliserer Peppol Interoperability Framework. Peppol Governance Framework er forankret i og skal overholde OpenPeppol AISBL-statutterne.

Peppol-netværk

Et forretningsnetværk og et sæt af standarder og specifikationer, der muliggør udveksling af elektroniske forretningsbeskeder (dokumenter) over Peppol-netværket, såsom fakturaer, indkøbsordrer og forsendelser. Tidligere et akronym for "Pan-European Public Procurement Online."

Peppol ID

En unik adresse identificerer modtagere og gør det muligt for virksomheder og organisationer at modtage forretningsbeskeder på tværs af Peppol-netværket. Find Peppol-ID'er.

Peppol ramme for interoperabilitet

Samling af artefakter, herunder aftaler, politikker, procedurer og tekniske specifikationer, der tilsammen sikrer interoperabilitet inden for Peppol-netværket. Dette omfatter Peppol Architectural Framework og Peppol Governance Framework. De tilpasses baseret på de bestemmelser om ændringshåndtering, der er beskrevet i de interne regler, operationelle procedurer. Læs mere om Peppols interoperabilitetsramme.

Interoperabilitet refererer til evnen hos forskellige informationssystemer, enheder, applikationer eller netværk til at arbejde sammen og udveksle information effektivt, præcist og problemfrit. Hovedformålet med interoperabilitet er at lette den integrerede og samarbejdende brug af forskellige systemer uden at kræve nogen særlig indsats fra brugeren.

Peppol deltager

En enhed (typisk en virksomhed eller et offentligt organ), der er registreret og kan sende eller modtage dokumenter via Peppol-netværket.

Peppol-politik for brug

Flere dokumenter beskriver vilkårene og betingelserne for brug af Peppol-netværket - interne regler for brug af Peppol-netværket, driftsprocedurer og serviceudbyderaftale. Core Invoice Usage Specification (CIUS) specificerer detaljeret vejledning og forretningsregler relateret til den faktiske implementering og brug for sælgere, udstedere af e-fakturaer. Se også Peppols styringsdokumentation.

Peppol tjenesteudbyder

En Peppol Service Provider er autoriseret til at levere Peppol Services baseret på Peppol Interoperability Framework i de Peppol Service Domains, som Service Provideren driver. Det betyder, at hver tjenesteudbyder er certificeret til en eller flere Peppol-tjenester, såsom Access Point, Service Metadata Publisher osv. Når en tjenesteudbyder er certificeret af en Peppol Authority, vil tjenesteudbyderen modtage et sæt Peppol-certifikater, der er nødvendige for at kommunikere i Peppol-netværket. Se også Access Point.

Efter tildelingen

Obligatoriske tekniske aspekter, processer og meddelelsestyper i Peppol-netværket for alle tjenesteudbydere/adgangspunkter. Sikrer interoperabilitet mellem centrale meddelelsestyper.

Mere information om Post-Award.

Før tildeling

Henviser til tekniske aspekter, processer og meddelelsestyper under udvikling i Peppol. Det er frivilligt for Peppol-tjenesteudbydere/adgangspunkter at deltage i initiativer og ikke obligatorisk at modtage f.eks. meddelelsestyper inden for Pre-Award.

Mere information om Pre-Award.

Protokoller

En overførselsprotokol er et sæt regler eller konventioner for dataudveksling mellem enheder over et netværk. Disse protokoller definerer, hvordan enheder på et netværk formaterer og overfører beskeder, og sikrer, at afsender og modtager fortolker dataene ensartet og korrekt. Ved at overholde specifikke overførselsprotokoller kan systemer kommunikere effektivt med hinanden, selv om de har forskellige interne arkitekturer.

En af de mest kendte overførselsprotokoller er "Hypertext Transfer Protocol" (HTTP), som bruges af webbrowsere til at få adgang til hjemmesider. På samme måde er "File Transfer Protocol" (FTP) designet til at overføre filer mellem systemer. Der findes mange andre overførselsprotokoller, som hver især er velegnede til bestemte typer kommunikation og dataoverførselsopgaver.

Mens Qvalia anerkender flere overførselsprotokoller, udvider vi den tekniske definition af "protokol" ud over HTTP og SFTP til at omfatte API, Peppol og lokale/nationale protokoller, selv om de alle opererer over HTTP-protokollen. Det er vigtigt at huske, at protokollen blot fungerer som en kanal. Den faktiske "protokol" indeholder typisk sikkerhedsfunktioner som adgangskoder, certifikater osv., der sikrer en sikker forbindelse og overførsel.

SML (Service Metadata Locator)

Det er en del af Peppol-katalogtjenesten og hjælper med at finde den korrekte Service Metadata Publisher for en given deltager. Se også SMP (Service Metadata Publisher).

SMP (Service Metadata Publisher)

En katalogtjeneste, der gør det muligt for et Access Point at finde ud af, hvor og hvordan man sender et dokument til en modtager. Disse spiller en integreret rolle i netværket, da de gør det muligt for tjenesteudbydere at opdage hinandens evner og de typer af dokumenter, de kan udveksle. Se også SML (Service Metadata Locator).

UBL (Universal Business Language)

Den XML-baserede syntaks, der bruges til mange Peppol-dokumenttyper.

VAN (Value Added Network)

En VAN bruges bredt til at betegne ansættelsen af en mellemmand, også kendt som en operatør, der letter udveksling af meddelelser. Når man bruger en VAN tjeneste, er den primære integration normalt med VAN, som administrerer B2B-aspekterne. Dette kan sammenlignes med et postsystem, hvor beskeder overdrages til efterfølgende levering. En VAN -udveksling involverer typisk fire parter: afsenderen, den afsendende VAN -tjeneste, den modtagende VAN -tjeneste og modtageren.

ZIP

Det er ikke muligt at vedhæfte ZIP-filer eller andre komprimerede filer og distribuere dem med forretningsbeskeder i Peppol-netværket.