Qvalia-bloggen

Tag: Strukturerte data

Nyheter, produktoppdateringer og inspirasjon som hjelper økonomiteam til å jobbe smartere. Vi dekker alt som har med elektroniske forretningsmeldinger å gjøre, og hvordan bedrifter kan bruke transaksjonsdata til å oppnå fremragende drift - fra Peppol, EDI og e-fakturering til e-bestilling, B2B e-handel og utgiftsanalyse.

For å komme videre med den digitale transformasjonen innen e-innkjøp er det å forbedre kvaliteten på finansielle data en hjørnestein for å oppnå effektivitet gjennom hurtighet, automatisering og innsiktsfulle analyser. Derfor trenger du strukturerte data i e-innkjøpsprosessene dine.

Big data er et hett tema med god grunn. Datainnsamling og -analyse kommer til å bli en av de største kollektive teknologiinvesteringene ...

En del av det å fremme en digital arbeidsflyt og prosessautomatisering er å forbedre kvaliteten på de økonomiske dataene i virksomheten din. Etter å ha støtt på ...