Finn selskaper i Peppol-katalogen

Bruk bedriftens eller organisasjonens navn eller andre søkeord for å søke i Peppol Directory.

Dette gir deg tilgang til informasjon som Peppol ID (Peppol Participant Identifier), landet der organisasjonen er registrert, by, registreringsdato, MVA-nummer, organisasjonsnummer og hvilke typer forretningsmeldinger mottakeren kan håndtere.

Peppol-katalogen

Om Peppol Directory

Peppol-katalogen er en viktig del av Peppol-nettverket, og gir deg mulighet til å finne deltakere i Peppol over hele verden.


Den legger til rette for effektiv forretningskommunikasjon mellom bedrifter og organisasjoner i nettverket og fungerer som et offentlig tilgjengelig register der brukerne kan finne hverandres Peppol-ID-er, hvilke typer meldinger hver enkelt deltaker kan motta, med mer. Katalogen gjør det dermed mulig å utveksle elektroniske dokumenter, for eksempel e-fakturaer.