Qvalia SE

Analys för ökad automation av ekonomiprocesser

Uppnå din automationspotential. Vi tillhandahåller analysen och verktygen. Våra experter möjliggör för din organisation att förändra era ekonomiprocesser med en djupgående analys och praktisk plan för ökad automation. Vi kallar det transaktionsinsikter. Resultatet är framtidssäkrade affärsfunktioner, från fakturahantering till redovisning.

Uppnå er automationspotential

Qvalia hjälper dig att ta kontroll över din data och automatisera din affär. Våra experter analyserar transaktioner, ekonomiprocesser, system och behov för att ge din organisation fullständig nulägesbild och konkreta rekommendationer för att öka automationen – på kort och lång sikt.

Varför ett transaktionsinsiktsprojekt från Qvalia?

  • Ökad produktivitet
  • Förbättra regelefterlevnad
  • Minskade kostnader
  • En plan för fullständigt automatiserade ekonomiprocesser
Ekonomiprocesser Qvalia

Fördelar

Förstudie för ökad automation

Framgångsrik automation av ekonomiprocesser kräver en datadriven förståelse för din transaktionshantering. Vilka är de svaga länkarna i era processer? Hur uppstår fel och avvikelser? Oberoende av er IT-miljö så tillhandahåller våra experter de insikter och verktyg som ni behöver för att ta nästa steg.

Leverantörskontroll

Leverantörsregister är affärskritiska. Även om de ofta förbises, så kan leverantörsregister innebära kostsamma transaktionsrisker och ineffektivare processer. I Transaktionsinsikter så analyserar vi och tvättar ditt register för ökad kontroll i purchase-to-pay, kreditvärdighet och för att förhindra bedrägerier.

Stoppat kapitalläckage

Fakturafel kostar pengar. Momskomplexitet, överbetalningar och dubbelbetalningar är bara några exempel på fallgropar inom reskontra som riskerar att drabba ditt resultat. Vår analystjänst Transaktionsinsikter omfattar en recovery audit där fakturafel kommer att identifieras och korrigeras. Återfört kapital stärker ditt finansiella resultat omedelbart.

Så fungerar det

Kickoff

Projektplanen definineras och din transaktionsdata exporteras till Qvalia.

Analys

Qvalia utför en kvantitativ och kvalitativ analys. Inkluderar bland annat transktionsanalys och datamappning.

Återför förlorat kapital

Kapitalläckage identifieras och förlorat kapital återförs.

Insikter

Du får resultat, rekommendationer och en workshop som ger nödvändiga insikter för att ta nästa steg i er automationsresa.

Recovery audit

Ebok: Affärsautomation för ekonomichefer

I en perfekt värld så flödar de finansiella processerna. Transktioner utförs som en klocka.

Dessvärre är detta inte verkligheten för de flesta organisationer. Trots modern teknik och väloljade ekonomiprocesser, så är fallgroparna många.

I vår ebok “CFO’s Guide to Business Automation” får du inspiration att starta din automationsresa.

Kontakta oss