Qvalia SE

Ta kontroll över din data – utveckla ditt företag

Vi hjälper dig att göra data till din viktigaste tillgång. Digitala tjänster från Qvalia Consulting framtidssäkrar dina transaktionsdata. Vi förbättrar P2P- och O2C-processerna, uvecklar nya produkter och tjänster – och gör det möjligt för dig att nå din automatiseringspotential.

Sätt datan i arbete

Nyckeln till automatisering och digital förvandling av transaktionsprocesserna behöver nödvändigtvis inte innebära att du måste byta ut ditt ERP-system eller implementera ytterligare en business intelligence-lösning. Det hela börjar med att du tar kontroll över dina transaktioner. Qvalias digitala strategitjänster sätter din data i arbete genom att ge en analys över digital beredskap, praktisk automatiseringsplanering och implementeringssupport och guidar dig i att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster.

Digitala strategitjänster

Våra experter går in på djupet för att hitta och stoppa kostnadsläckor. Vi analyserar områden som leverantörs- och försäljningsböcker, skatter, moms, kontraktsuppföljning och löner. Vi hittar dubbla betalningar, överbetalningar, komplexa momsbetalningar, felaktig prissättning, missade rabatter, kontoutdrag och förlorade momsavdrag.

Analysera din digitala potential

Det första steget för att framtidssäkra dina transaktionsdata. Våra experter utvärderar företagets automatiseringspotential, identifierar snabba effektivitetsvinster och säkrar långsiktiga förbättringsområden. Läs mer

Automatiseringsexpertis

Varje företag kan bli bäst på automatsering inom P2P, O2C och redovisning. Realisera din potential. Våra experter utvärderar, planerar och utför din automatiseringspotential.

Digital transformation

Dataflöden i företaget döljer mer affärskritisk information än vad de flesta tänker på. Genom att rikta in sig på den här datan, skapas möjligheter för nya eller förbättrade produkter och tjänster. Hur kan du förbättra servicen till dina kunder? Hur kan du förbättra den interna effektiviteten? Hur kan du öka konkurrenskraften?

Fall : Digital Readiness Analysis, Public Company

Problem

Felaktig hantering av kassaflöden på grund av gamla och ej kompatibla betalningsvillkor.

Lösning

Skapa en förbindelse mellan företagsstrategi och nuvarande strategi.

Resultat

Sömlöst uppdaterad leverantörsdatabas. Optimerat kassaflöde och inköp. 2, 5 miljoner euro i årliga besparingar.

Fall: Digital Readiness Analysis, Public Company

Problem

Ökade kostnader och inga rabatter på grund av kontraktspris inte används i inköpsorder och verifieras på mottagna fakturor.

Lösning

Avtala priser och skapa insyn i rabattförfarandet.

Resultat

Sänkta priser och använda rabatter. Ökad och påliligare synlighet vad gäller utgifter.

Fall: Digital Readiness Analysis, Municipality

Problem

Återkommande momsförluster på grund av bristande kunskap, gamla rutiner och komplex lagstiftning.

Lösning

Utvärdera processer, säkra regelefterlevnad och öka fakturaautomatisering.

Resultat

Färre fel i daglig AP-verksamhet och mindre kapitalförluster.

 

Kontakta oss