Qvalia SE

Automatiserad fakturahantering och leverantörsreskontra

Så effektivt det kan bli. Upptäck Qvalias lösning för automatiserad fakturahantering. Hantera dina processer från mobilen. Alla repetitiva och tidskrävande arbetsmoment utförs omedelbart. Här är den nya generationens molnbaserad mjukvara för automatiserad leverantörsrekontra.

Leverantörsreskontra

Automatiserad fakturahantering från Qvalia är en allt-i-ett-lösning för att snabbt förbättra och automatisera hanteringen av inköpsfakturor. Våra produkter Invoice Shield och Qvalia Workflow tillhandahåller vad du behöver och integreras sömlöst till ditt affärssystem.

I praktiken innebär det lägre kostnader, kraftigt ökad effektivitet och färre felaktigheter inom leverantörsreskontra. Den automatiserade fakturahanteringen från Qvalia validerar fakturan omedelbart, hanterar avvikelser och bevakar dina leverantörer 24/7. Fakturorna blir godkända av beställaren med ett klick, lätt åtkomligt i mobilen eller i datorn för alla i organisationen.

Automatiserad fakturahantering med Qvalia

Leverantörsreskontra i förändring.

Automatiserad fakturavalidering

Öka din effektivitet genom att automatisera fakturavalidering och avvikelsehantering. Invoice Shield frigör tid, minskar felmängden och din organisation kan fokusera än mer på att driva verksamheten framåt. Alla dina fakturakrav kontrolleras och avvikande fakturor skickas omedelbart tillbaka till avsändaren för korrigering.

Leverantörsbevakning

Få kontroll över dina leverantörsrelationer. Invoice Shield förbättrar din upphandlingssprocess genom att säkerställa att ditt leverantörsregister är uppdaterat och att inköp sker hos godkända leverantörer. Din organisations arbete med regelefterlevnad och riskprevention förbättras med automatisk bedrägeridetektion och finansiell riskbevakning.

Godkänn fakturor med ett klick

Med Qvalia Workflow blir din godkännandeprocess snabbare och mer tillgänglig. För hela organisationen. Upprätta och hantera godkännandenivåer med lätthet. Varje faktura har redan blivit validerad så det enda som behövs är ett klick. Qvalia Workflow fungerar på alla enheter.

Så funkar det. Automatiserad fakturahantering.

Registrera dig

Registrera dig och kom igång på några minuter på Qvalias molnbaserade plattform.

Fakturaflöde

Låt ditt faktaflöde passera genom Qvalias plattform eller använd Qvalia som din e-fakturaoperatör. Du avgör volymen. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Automation

Definiera automationsregler för just din organisation. Ingen programmering krävs.

Avvikelsehantering

Avvikande eller felaktiga fakturor returneras till leverantören för komplettering.

Leverantörsbevakning

Ditt leverantörsregister är alltid uppdaterat. Dina leverantörer bevakas 24/7 för minskad finansiell risk och förbättrad regelefterlevand.

Skräddarsy

Transaktionsbaserad avgift, inga dolda kostnader. Lägg till eller ta bort funktionalitet så att det passar din organisation.

ROI? Vårt favoritämne.

Vad är potentialen i automatiserad fakturahantering för din organisation? Forskning har visat att 10 procent av alla fakturor är felaktiga. Här är vad det kan kosta.

roi2x1

"Öka ditt företags produktivitet. Gör det möjligt för dina anställda att fokusera på framtiden, inte det förflutna."

Resultat

  • Öka effektivitet. För hela din organisation
  • Minskade kostnader. Öka e-fakturaanvändingen hos dina leverantörer, minska dina transaktionella kostnader och tiden som ni spenderar på avvikelser
  • Förbättrad kontroll – över din data såväl som din leverantörsbevakning

För stora organisationer är planering en förutsättning för en framgångsrik implementation. Läs mer om hur vi hjälper er med en plan för att automatisera era finansiella processer.

Registrera mig