Qvalia SE

Automatiserad bokföring

Qvalia tillhandahåller fullständigt automatiserad bokföring genom att förvandla transaktioner till big data. Din organisation behöver aldrig mer kontera. Bokföringsdatan blir hanterad på radnivå i varje faktura, strukturerad och uppladdad till din organisations affärs- eller bokföringssystem.

Bokföring på autopilot. Äntligen.

Automatiserad bokföring på riktigt. Din organisation får fullständigt strukturerad bokföringsdata sömlöst uppladdat till ditt affärs- eller bokföringssystem. Transaktionsdata kategoriserad ner till varje rad på varje faktura. Omedelbart och automatiskt.

Det räcker med att skicka dina inköpsfakturor genom vår molnplattform och validera dina fakturor med Invoice Shield, vår mjukvara för automatiserad leverantörsreskontra. Du kan också använda oss som din e-fakturaoperatör.

Hemligheten? Vår algoritm behandlar din mest värdefulla tillgång annorlunda.

automatiserad bokföring

Dags att uppgradera. Bokföringsautomation för din organisation.

Automatiserad bokföring

Din organisation behöver aldrig kontera igen eftersom vi behandlar din data annorlunda. Genom artificiell intelligens och crowdsourcing-teknik blir din transaktionsdata omedelbart kategoriserad och uppladdad till ditt affärs- eller bokföringssystem. Varje rad på varje inköpsfaktura hanteras. Fel elimineras, kapitalläckage stoppas, momskomplexiteten hanteras.

Spendanalys

Övervaka dina kostnader på fakturaradsnivå. I realtid. Vad din organisation har köpt, från vem och när. Upptäck fördelarna med att ha tillgång till fullständig information om kostnader och leverantörer inför era upphandlingsbeslut.

Integration

Förbättra – utan att göra omvälvande förändringar i din IT. Qvalia integrerar din bokföringsdata sömlöst och säkert med ditt affärssystem eller bokföringsprogram genom våra flexibla API:er eller SFTP.

Så funkar det. Automatiserad bokföring.

E-fakturaoperatör

Använd Qvalia som e-fakturaoperatör eller låt ditt fakturaflöde passera genom vår plattform.

Radnivåanalys och kategorisering

Fakturorna blir analyserade och radinformationen identifierad. Vår kategoriseringsalgoritm strukturerar informationen i kategorier.

Konvertering

Kategorierna summeras och konverteras till bokföringsdata.

Uppladdning

Din bokföringsdata överförs via API-integration eller SFTP till ditt affärssystem eller bokföringsprogram. Prydligt kategoriserad information konterad på fakturaradsnivå.

Spendanalys

Qvalia tillhandahåller spendanalys i realtid baserad på radinformationen på varje inköpsfaktura. Få insikt i vad som köpts, av vem, för hur mycket och när.

Digital strategy recovery audit analytics

Resultat

  • Ingen mer transkationell bokföring
  • Minskad komplexitet, färre bokföringsfel
  • Datadrivna upphandlingsbeslut i realtid

För stora organisationer är planering en förutsättning för en framgångsrik implementation. Läs mer om hur vi hjälper er med en plan för att automatisera era finansiella processer.

Registrera mig