Qvalia NO

Transaksjonsanalys og recovery audit

Qvalia Consulting er ledende innen transaksjonsanalys og recovery audit. Vi gjenvinner tapt kapital og forbedrer prosessene for leverandørgjeld. Data er deres viktigste ressurs, og vi hjelper dere med å utnytte dem – fra korrigering av transaksjoner og håndtering av dagens utfordringer til å forberede seg på fremtidige muligheter.

Tapte data

I en digitalisert verden bør transaksjonene flyte sømløst og presist av seg selv. For de fleste selskaper og organisasjoner er dette dessverre ikke tilfellet, noe som resulterer i at flere milliarder kroner går tapt i transaksjoner hvert eneste år. Vi identifiserer og gjenvinner tapt kapital som følge av manglende momsfradrag, overbetalinger og dobbeltbetalinger for flere enn 650 av de største organisasjonene i Norden. Ta kontakt med oss, så kan vi forklare hvordan våre revisjonstjenester for transaksjonsanalys og recovery audit kan sikre dere bedre økonomiske resultater.

Transaction management consulting services

Tjenester

Recovery Audit

Kapitalgjenvinning uten økonomisk risiko for kundene. Mange med ansvar for leverandørgjeld sliter med utdaterte prosesser, momskrav og komplisert programvare. Våre eksperter gjenvinner kapital som er gått tapt og gir dere unik innsikt i organisasjonens transaksjonsstyring, kompleksitet og potensial.

Momshåndtering

Internasjonale selskaper trenger kjennskap til internasjonale momsregler, noe som er en av de mest kompliserte sidene ved styring av leverandørgjeld. Våre eksperter i VAThub er spesialister på momshåndtering og kan bistå med blant annet momsregistrering, momsrefusjon og momsrådgivning i alle land.

Digital Strategy

Komplett rådgivning som sikrer deres transaksjonsdata for fremtiden. Nøkkelen til automatisering og digitalisering av transaksjonsprosessene starter med at man tar kontroll over dataene sine. Qvalias eksperter kan levere en digital readiness analysis, bistå med praktisk støtte til automatiseringen og hjelpe dere med å utvikle nye produkter og tjenester.

Kontakt oss

«Profesjonell, informativ og lønnsom. Et verdifullt og nyttig samarbeid og god oppfølging av funnene som ble gjort.»

Veronica Mosti
Regnskapssjef, Hurtigruten ASA