Qvalia NO

Automatisert regnskapsføring og forbruksanalyse

Data er deres viktigste ressurs i den digitale verden. Uansett hvilken bransje dere jobber i. Tid til å utnytte dette potensialet. Finn ut hvordan Qvalia digitaliserer transaksjonsdataene deres og muliggjør automatisert regnskapsføring og datadreven beslutningstaking ved anskaffelser. Alt i deres eksisterende ERP og regnskapsprogram.

Transaksjonene er forretningene deres

Qvalias plattform for automatisering av transaksjoner gir dere kontrollen. Dere vil dra full nytte av automatisert regnskapsføring og få full innsikt i organisasjonens utgifter ved å se på, integrere og visualisere data fra innkjøpsfakturaene deres. Alt sammen i sanntid. Og hemmeligheten? En ny tilnærming til transaksjonsdata – og litt crowdsourcing.

analytics2x1

Våre analyseløsninger

Automatisering via crowdsourcing

Fakturahåndtering og bokføring kan være vanskelig. For avdelingen med ansvar for leverandørgjeld. For innkjøperne i din organisasjon. Og for deg. Qvalia åpner for helautomatisert regnskapsføring med teknologi utviklet med crowdsourcing. Fakturapostene kategoriseres med en gang takket være brukersamfunnet vårt, i samsvar med FNs standardiserte produkt- og tjenestedatabase, UNSPSC. Hvis en bestemt artikkel ennå ikke er blitt kategorisert av Qvalia, kan dere gjøre det én gang, og aldri igjen.

Datadrevne innkjøpsbeslutninger

Tradisjonelle programmer for forbruksanalyse minner om å finne opp hjulet på nytt. Med full kontroll over alle fakturadataene deres burde det ikke være nødvendig å gjenskape informasjon om forbruket deres i egne, dyre applikasjoner. Oppdag fordelen ved fullt informerte datadrevne innkjøpsbeslutninger. Qvalia tilbyr forbruksanalyser og risikoprofilering i sanntid. Se hvem organisasjonen deres kjøper fra, hva som kjøpes, og hvor mye dere bruker. Flott visualisering, svært intuitiv og brukervennlig.

Ikke avbryt infrastrukturen

Det å bytte programvare for regnskapsføring eller ressursplanlegging er en av de mest fryktede oppgavene en organisasjon kan påta seg. Det stiller store investeringer både i tid og penger. Ikke avbryt infrastrukturen deres – gjør den smartere. Qvalia integrerer transaksjonsdataene deres sømløst og sikkert med deres ERP via våre fleksible API-er eller SFTP.

Kom i gang med analyser

Meld dere på

Registrer dere og kom i gang med Qvalias skybaserte programvareplattform i løpet av noen minutter. Krever minimal ERP-integrasjon.

Start

Start med å dirigere innkjøpsfakturaer via Qvalia. Dere bestemmer volumet selv.

Digitaliser

Qvalia digitaliserer og kategoriserer alle poster på hver faktura. Hvis en post ikke blir gjenkjent automatisk, kan du kategorisere den én gang manuelt, og så trenger du aldri å gjøre det igjen.

Sett opp regler

Sett opp regler for automatisert regnskapsføring med noen få klikk. Registrer en kode, et prosjekt eller et kostnadssted én gang, så trenger du aldri å gjøre det igjen.

Analyser

Opplev forbruksanalyse i sanntid. Enkel innsikt i organisasjonens innkjøp, leverandører og risikoprofiler.

Digital strategy recovery audit analytics

Resultat

  • Gjør organisasjonen mer produktiv med automatisering. Sett organisasjonen i stand til å bruke tiden på ting som virkelig betyr noe.
  • Gjør regnskapsføringen mindre komplisert.
  • Håndter anskaffelser med velinformert innsikt i organisasjonens forbruk.

Be om invitasjon