Qvalia DK

Dette er Recovery Audit

Vores eksperter går hele vejen for at finde og stoppe kapitallækager. Vi analyserer områder som leverandørbøger, salgsbøger, skat og moms, opfølgning på aftaler og løn. Vi finder dobbelte betalinger, overbetalinger, momskompleksitet, forkerte priser, manglende rabatter, kontoudtog og manglende momsfradrag.

Projektidentifikation
På opstartsmødet defineres projektets parametre, samtidig med at der aftales, hvordan rådata fra regnskabsprogrammet skal håndteres.

Dataeksport
Kunden eksporterer transaktionsdata til Qvalia – alle dataformater og systemer kan håndteres

Reauditor
Qvalia gennemfører en statistisk analyse efterfulgt af en manuel inspektion udført af vores eksperter.

Korrigering
Vi administrerer korrigeringsproceduren og tager os af de omgivende processer. Vi administrerer dialogen mellem leverandør, skattemyndigheder og andre parter.

Rapportering
Vores transaktionsindsigtsrapport præsenterer projektresultaterne, inklusive vigtige erfaringer, der skal forhindre fremtidig kapitallækage. Vi præsenterer indblik og metrikker i virksomhedens regnskabskompleks, arbejdsbyrden i forbindelse med kreditorer, stamdatakvalitet og potentiale for automatisering.