header-image

Recovery audit

Våra recoverytjänster går till botten för att finna och stoppa kapitalläckage. Det gör vi bland annat med transaktionsanalyser inom följande områden: leverantörsreskontra, kundreskontra, skatter och moms, avtalsuppföljning och löner. Genom våra recoverytjänster har vi återfört kapital till över 1 000 företag och organisationer – från nationella företag och offentlig sektor till internationella koncerner. Sammantaget har vi erfarenhet av vitt skilda affärsområden och verksamheter på många olika marknader. Vår arbetsprocess ser ut som följer:

Recovery audit

Ni exporterar ut informationen som ni vill att vi ska analysera från ert ekonomisystem. Recovery Audits går att göra upp till sex år tillbaka i tiden.

arrow

Våra experter analyserar informationen med ett av marknadens främsta analysprogram. Vi rättar till och kräver tillbaka alla pengar som är feltransaktioner.

Recovery audit
arrow
Recovery audit

Förutom pengar såklart, så får du även en översiktlig vy över alla fel vi hittat och korrigeringar vi gjort. Detta gör det möjligt att lära sig och undvika samma fel i framtiden.

Projektidentifiering

Vid uppstartsmöte sätts ramarna för projektet samt hur rådata från ekonomisystemet ska hanteras.

Dataexport

Qvalia kan och har vana att hantera data från alla typer av system, oberoende av format.

Reauditor

Vi gör en statistisk analys i en av marknadens bästa analysverktyg. Denna genomförs med vårt Reauditorprogram, därefter genom manuell granskning av våra konsulter.

Korrigering

Vi hanterar korrigeringsförfarandet och hanterar processerna kring detta. I praktiken betyder det att vi leder dialogen mellan leverantör, skattemyndigheter och övriga inblandade parter.

Avrapportering

Vårt business intelligence-system gör att du kan analysera resultatet från ett flertal perspektiv, ned på detaljnivå. Allt samlat på en skräddarsydd dashboard.

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Läs mer
Avtalskontroll Avtalskontroll

Avtalskontroll

Läs mer
Moms och skatter Moms och skatter

Moms och skatter

Läs mer
Kreditriskbevakning Kreditriskbevakning

Kreditriskbevakning

Läs mer