header-image

Quantified Commerce – en molnbaserad helhetslösning

Quantified Commerce är en komplett outsourcad lösning för stora företag och organisationer vars syfte är att skapa transparens och en enklare ekonomisk styrning. I denna tjänst ingår samkörning av pappersfakturor, e-fakturor, skanning- och attestsystem. Vår leverans är ett säkerställt transaktionsflöde in och granskade korrekta siffror ut till de ekonomiansvariga i din organisation.

Quantified Commerce

Bara i Europa finns en stor mängd fakturavarianter som var och en för sig kräver olika typ av hantering. Alla format samlas i vår Quantified Commerce plattform och granskas av oss.

arrow

Oavsett land och transaktion tar vi vara på informationen och lägger in den i vårt system. Är leverantören ok och leverans korrekt? Stämmer pris, moms och rabatter med avtal och regler?

Quantified Commerce
arrow
Quantified Commerce

Redan nu levererar vi Quantified Commerce plattformen – vår BPaaS-tjänst (Business Process as a Service) som sparar arbetstimmar och ger hela ekonomihanteringen en högre grad av exakthet.

Business Process as a Service

Genom att outsourca hela reskontrahanteringen till vår Quantified Commerce plattform kan du och din organisation smidigt få överblick och samtidigt frigöra värdefulla resurser.

Fråga oss gärna mer om:

 • molnbaserad hantering av reskontra
 • molnbaserad samkörning av fakturor och attester
 • säkerställda transparenta transaktionsflöden
   

Fakturahantering

Transaktionsprocessen är i princip enkel: order, leverans, faktura och betalning. Verkligheten är mer komplicerad. Det finns en mängd olika standarder för hur informationen på en faktura ska levereras. Den kan komma i ett kuvert, som en pdf i ett mail eller som en e-faktura. Quantified Commerce hjälper kunder och leverantörer att samköra och säkerställa faktureringen i ett 100 % digitaliserat fakturaflöde från dag ett.

Attestrutiner

Det ligger någonting i den gamla sanningen att 20 % av alla fakturor tar 80 % av all tid. Quantified Commerce ger möjligheten till ett snabbare flöde samtidigt som tjänsten flaggar för inkommande fel. För maximal flexibilitet är Quantified Commerce också en plattformsoberoende tjänst. Attestanterna kan exempelvis godkänna fakturor på läsplatta, smartphone och dator. I kombination med vår compliance-tjänst blockerar vi fakturor som inte bör komma in i attestflödet, exempelvis från icke godkända leverantörer och bluff-företag.

Avtalskontroll

Inköp av produkter och tjänster till bästa möjliga pris är en central uppgift för alla inköpsavdelningar. Goda leverantörsrelationer kan uppnås genom att öka visibiliteten och kontrollen i leverantörsreskontra. Genom Quantified Commerce ligger alla leverantörer och deras avtal synliga. Därigenom kan man som kund säkerställa att priserna är rätt och att inga rabatter missas.

Är fakturan korrekt? Är totalpriset enligt avtal? Är momsen riktig? Oftast är detta information som attestanten inte har tillgång till. Med underlag från över 1000 företag har vi kommit fram till att en av tio fakturor innehåller något fel. I vissa fall kan företag förlora upp till 1,5 % av den inköpta volymen bara på fakturafel.

Quantified Commerce kan hjälpa attestanterna att flagga för fakturor som innehåller felaktigheter, exempelvis vad gäller:

  • moms
  • kontrakt
  • rabatter
  • dispute management
  • AP automation

Leverantörsregister

En stor del av de interna bedrägerierna sker genom användande av leverantörsregistret. Att kontinuerligt uppdatera leverantörsregistret är därför en nödvändig säkerhetsåtgärd.  Det enkla sättet att uppdatera leverantörsregistret är att låta Quantified Commerce plattformen göra det. Genom tjänsten konsolideras leverantörsregistret löpande. Samtidigt säkerställs kontonummer, adresser och övriga kontaktuppgifter. För att hålla maximal säkerhetsnivå bevakar också vår kreditupplysningstjänst samtliga aktuella leverantörer.

Analys

Hur spenderas bolagets pengar? Hur kan vår kassa maximeras? I Quantified Commerce platfformen finns svaret på dessa frågor och fler därtill. Genom vår tjänst får du en fullskalig business intelligence-lösning genom hela P2P-processen som identifierar flaskhalsar och potential till förbättringar – exempelvis vad gäller cashflow. Tjänsten uppdateras i realtid och levereras till skärm till den behörige användaren som ett antal skärmvyer, så kallade dashboards. Konkret är detta ett antal överskådliga tabeller, cirkeldiagram och staplar. Dessa anpassas efter yrkesroll och personliga önskemål. Exempelvis en slags vy för controllers och en annan för treasury.

Kund- och leverantörsbevakning

Soliditet kan vara en färskvara. Med Quantified Commerce plattformen får du som kund automatiskt varningar exempelvis om en kund eller leverantör förlorar sin kreditvärdighet.

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Läs mer
Avtalskontroll Avtalskontroll

Avtalskontroll

Läs mer
Moms och skatter Moms och skatter

Moms och skatter

Läs mer
Kreditriskbevakning Kreditriskbevakning

Kreditriskbevakning

Läs mer