header-image

Precovery

Som ett led i att förbättra varje organisations fakturaflöde erbjuder vi den molnbaserade tjänsten Precovery. Utan att göra ingrepp i befintliga ekonomisystem ger tjänsten överblick och transparens i den finansiella rapporteringen.

Precovery

Rent tekniskt sker det genom att informationen i det befintliga ekonomisystemet speglas och förs in i Qvalias system.

arrow

Informationen granskas, både av automatiserade analysprogram och manuellt av våra experter. Fördelen är att redan här kan vi korrigera och flagga upp för inkommande fel.

Precovery
arrow
Precovery

När flödet är förvaliderat av Qvalia skickas informationen tillbaka till kund med alla funna felaktigheter tydligt uppflaggade.

arrow

Den behörige användaren får ett antal skärmvyer, som anpassas efter yrkesroll och personliga önskemål. Överskådligheten i respektive vy minskar riskerna för fel samtidigt som ekonomiflödet görs transparent.

Precovery

Om attestantproblematik

Det ställs höga krav på personer som attesterar fakturor i organisationer. I många fall finns det för lite kunskap kring själva fakturan och man attesterar i tron om att man gör rätt. Detta medför risk att moms, priser, rabatter, betaltider och annat i attesteringen kan bli fel.

Qvalias Precovery är en molntjänst som innehåller en business intelligence-lösning som hjälper ditt företag/organisation med:

  • kvalitetssäkring av inkommande fakturor innan de går ut i attestleden
  • realtidsanalys av fakturor där eventuella felaktigheter är flaggade
  • regelstyrd respons skräddarsydd efter överenskomna parametrar
  • full transparens genom hela attesteringsprocessen
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Läs mer
Avtalskontroll Avtalskontroll

Avtalskontroll

Läs mer
Moms och skatter Moms och skatter

Moms och skatter

Läs mer
Kreditriskbevakning Kreditriskbevakning

Kreditriskbevakning

Läs mer