header-image

Om oss

När vi startade vår verksamhet 1999 arbetade vi uteslutande med momsrelaterade frågor. Ganska snart upptäckte vi att det fanns många utmaningar i hanteringen av fakturor, helt enkelt för att många företag förlorar stora summor pengar genom bristande system och administration.

Idag har vi lokalkontor i fem länder och multinationella kunder med verksamhet i alla världsdelar. Vi jobbar även med lokala myndigheter och offentlig sektor. Vår framgång kommer av att vi anställer de främsta experterna inom respektive specialområde samtidigt som vi använder marknadens skarpaste analysverktyg. Tillsammans ger detta oss en unik kompetens att kunna överblicka och analysera komplexa transaktionsflöden in i minsta detalj.

Vi fokuserar på processen att förenkla hela reskontrahanteringen. Detta gör vi bland annat genom tjänsterna Precovery och Quantified Commerce. Som vi ser det står världen inför ett betydande paradigmskifte: När allt fler kunder och leverantörer är uppkopplade mot samma molntjänst försvinner felaktigheter i allt fler transaktionsflöden, men också tusentals timmar av tidskrävande fakturahantering.

Qvalia sparar pengar åt sina kunder genom optimering av företags fakturahantering. Vårt arbete består bland annat i att detaljerat analysera komplexa transaktionsflöden som syftar till att minska fel och leda till mindre tidskrävande fakturhantering.

Vill du också ligga i framkant, välkommen till Qvalia!

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer