header-image

Du som jobbar med SSC

Med diversifierade affärsområden, olika valutor och olika marknader kämpar storföretagets Shared Service Center (SSC) med att få ned felmarginalerna som kommer med hanteringen av enorma informationsmängder.

På Qvalia har vi multinationell erfarenhet och vana att kliva in och styra upp transaktionsflödet. Vi går ned på detaljnivå och varnar såväl fakturaattestanter som handläggare för inkommande fel.

Kontakta oss gärna för mer information om hur våra tjänster Recovery, Precovery och Quantified Commerce kan hjälpa ditt bolag att:

  • kvalitetssäkra processer och rapportering
  • skapa transparens i fakturahanteringen
  • skapa flödeskontroll
  • förhindra risker med storskalig funktionalitet
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer