header-image

För dig som jobbar inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor finns samma problematik som i den privata sektorn med säkerställning av transaktioner i kund- och leverantörsreskontra, storskalighetsproblematik med shared service centers, avtalsuppföljning med korrekta priser och rabatter etc.

Offentlig sektor har dessutom ytterligare utmaningar med en ofta mycket diversifierad verksamhet, både momspliktig och momsbefriad verksamhet som ytterligare komplicerar flödena, schablonberäkningar, statsbidrag, skolpeng med mera.

Genom Qvalias tjänster Recovery, Precovery och Quantified Commerce kan du och dina medarbetare få hjälp att identifiera riskmoment och överbrygga svaga länkar i processerna. Kontakta oss gärna för mer information om:

  • kvalitetssäkra processer och rapportering
  • hur vi skapar transparens
  • hur vi skapar flödeskontroll
  • hur risker förhindras med storskalig funktionalitet
  • efterlevnad av lagar och regler
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer