header-image

För dig som jobbar med leverantörsreskontra

I företag som årligen omsätter miljarder blir små fel snabbt betydande belopp. Vi kan genom våra tjänster Recovery, Precovery och Quantified Commerce kontrollera och skapa transparens i alla processer inom leverantörsreskontra.

Vanligtvis handlar det om bristfällig information på inkommande fakturor, skanning och manuella hanteringssteg som dubbelfakturering, kodsättning, förkontering och kreditfakturor. Lägg därtill valutafel och momshantering. Sammantaget ställer det höga krav på attestanterna som sällan har tiden eller kunskapen att korrigera de enskilda detaljerna.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om hur exempelvis Quantified Commerce kan förenkla vardagen vad gäller:

  • dubbelbetalningar
  • momshantering
  • kreditfakturor
  • valutafel
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer