header-image

För dig som jobbar med internkontroll

Vad är den egentliga kostnaden för felaktigheter inom reskontra? Vad kan vi göra för att eliminera fel som uppstår i returer, ombokningar och kreditfakturor? Utmaningarna är många när det kommer till internkontroll.

Qvalias tjänster Recovery, Precovery och Quantified Commerce hjälper dig att reda ut de egentliga orsakerna till varje litet fel. Med vår business intelligence-lösning kan du analysera varje transaktion på radnnivå och jämföra dem med varandra.

Kontakta oss gärna för mer information om:

  • attestrutiner/attestantbeteenden
  • efterlevnad av lagar och regler
  • ineffektivitet gällande avtalstrohet
  • bedrägeri
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer