header-image

För dig som jobbar med inköp

Oavsett affärsområde består inköpsansvariges uppgift i att upprätta ramavtal och långsiktiga samarbeten. Därefter ska medarbetarna köpa varor och tjänster enligt gällande avtal.

Vem följer upp att avtalen efterföljs, att fakturor är korrekt utställda, att attestanter har nödvändig information för en korrekt attestering? Vår erfarenhet är att interna resurser ofta saknas för en fullgod uppföljning.

Genom våra tjänster Recovery, Precovery och Quantified Commerce hjälper vi företag och organisationer med löpande återkoppling på samtliga avtal, både externt och internt.

Kontakta oss gärna för mer information om:

  • avtalsuppföljning
  • leverantörsbeteenden
  • bedrägeri
  • kreditvärdighet
  • spend analysis/visibility
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer