header-image

HR / Personalfrågor

Personalkostnaderna är som regel av betydande storlek. På tjänsteföretag står de för huvuddelen av kostnaderna. I stora koncerner befinner sig ett antal medarbetare ständigt på utlandsuppdrag medan inhyrd personal vikarierar på hemmaplan. Övergripande finns många olika löne- och pensionsmodeller och inte sällan finns olika incitamentsystem som ytterligare komplicerar HR-avdelningens vardag.

Genom Qvalias tjänster Recovery, Precovery och Quantified Commerce kan HR-avdelningen få hjälp med hantering och uppföljning av:

  • löner
  • sociala avgifter
  • traktamenten
  • pensioner
Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer