header-image

Transaktionskontroll

Qvalias spetskompetens är att skapa ordning i våra kunders transaktionsflöden. Det är det vi är experter på. Vi fungerar som en länk mellan din organisations ekonomisystem och personalen som dagligen hanterar det.

Vår personal

Hos oss finns controllers, jurister och analytiker som har erfarenhet och förståelse för vardagsproblematiken i stora bolag. Oavsett marknad så pratar de ditt språk.

Vår analys

Vi är vana att samarbeta med stora organisationer och multinationella företag. Med detta kommer förmågan att kunna hantera enorma transaktionsmängder. Våra analytiker är handplockade och samkörda med marknadens bästa verktyg för statistisk analys.

Vår säkerhet

Bland våra kunder finns militärindustri och ett flertal myndigheter. Om vi inte hade haft systematiserade och rigorösa säkerhetsrutiner skulle vi inte äga deras fulla förtroende. Vi screenar alltid nyanställda och enbart behöriga har tillgång till data, som dessutom alltid loggförs.

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer