header-image

Expertis

Vi antar att du jobbar i en organisation som dagligen omsätter betydande belopp. Varor levereras, tjänster utförs och ett stort antal anställda utför sitt dagliga arbete. Allt detta på ett flertal fysiska platser och på olika marknader där löne-, moms- och skatteregler skiljer sig från varandra.

Läs mer om vår expertis och varför vi tycker transaktionskontroll och transparens är så viktigt för alla företag:

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Stora företag gör många transaktioner. Ofta har de inte verktyg att kontrollera att alla summor stämmer. Recovery återför förlorat kapital och rättar till bokförda felaktigheter.

Läs mer
Precovery Precovery

Precovery

För att förhindra felaktiga transaktioner filtrerar Precovery proaktivt fakturaflödet, sållar och flaggar upp felaktigheter. Som kund får du ett förbättrat och förädlat transaktionsflöde.

Läs mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tänk framåt och upptäck fördelarna. Vi kan leverera en till hundra procent automatiserad reskontrahantering som både sparar tid och minimerar transaktionella felaktigheter.

Läs mer