header-image

Quantified Commerce – en skybasert helhetsløsning

Quantified Commerce er en komplett outsourcet løsning for store bedrifter og organisasjoner der formålet er å skape transparens og en enklere økonomisk styring. I denne tjenesten inngår samkjøring av papirfakturaer, e-fakturaer, skanningssystem og attesteringssystem. Vi i Qvalia kontrollerer den inngående transaksjonsflyten og sender informasjonen tilbake til de økonomiansvarlige i organisasjonen din.

Quantified Commerce

Bare i Europa er det en stor mengde fakturavarianter som hver for seg krever ulik behandling. Vi samler alle formatene i Quantify platform og kontrollerer dem.

arrow

Uansett land og transaksjon legger vi den inn i systemet vårt og tar vare på informasjonen. Er leveransen korrekt? Stemmer pris, merverdiavgift og rabatter med avtaler og regler?

Quantified Commerce
arrow
Quantified Commerce

Allerede nå leverer vi Quantified Commerce som sparer arbeidstimer og gir hele økonomibehandlingen en større grad av nøyaktighet.

Business Process as a Service

Ved å outsource hele reskontrobehandlingen til vår Quantified Commerce kan du og organisasjonen din få fullstendig oversikt og samtidig frigjøre verdifulle ressurser.

Spør oss gjerne mer om:

  • skybasert behandling av reskontro
  • skybasert samkjøring av fakturaer og attester
  • sikret transparent transaksjonsflyt

Fakturabehandling

Transaksjonsprosessen er i prinsippet enkel: ordre, levering, faktura og betaling. Virkeligheten er derimot mer komplisert. Det finnes en mengde ulike standarder for hvordan informasjonen på en faktura kan leveres. Den kan komme i en konvolutt, som en PDF-fil i en e-post eller som e-faktura. Quantified Commerce hjelper kunder og leverandører med å samkjøre og sikre faktureringen i en 100 % digitalisert fakturaflyt fra dag én.

Attestrutiner

Det ligger noe i den gamle sannheten om at 20 % av alle fakturaer tar 80 % av all tiden. Quantified Commerce gir mulighet for raskere flyt, samtidig som tjenesten flagger innkommende feil.

For maksimal fleksibilitet er Quantified Commerce også en plattformuavhengig tjeneste. Attestantene kan for eksempel godkjenne fakturaer på nettbrett, smarttelefon og datamaskin.

Avtalekontroll

Innkjøp av produkter og tjenester til best mulig pris er en sentral oppgave for alle innkjøpsavdelinger. Gode leverandørforhold kan oppnås ved å øke visibiliteten og kontrollen i leverandørreskontro. Gjennom Quantified Commerce ligger alle leverandører og avtalene deres synlig. Dermed kan dere sikre at prisene er riktige og at dere ikke går glipp av noen rabatter.

Er fakturaen korrekt? Er totalprisen i henhold til avtale? Er merverdiavgiften riktig? Dette er som oftest informasjon som attestanten ikke har tilgang til. Med grunnlag fra over 1000 bedrifter har vi kommet frem til at en av ti fakturaer inneholder feil. Vi i Qvalia har oppdaget tilfeller der bedrifter har tapt opptil 1,5 % av kapitalen på det innkjøpte volumet pga. fakturafeil.

Quantified Commerce kan hjelpe attestantene med å flagge fakturaer som inneholder feil, for eksempel når det gjelder:

  • merverdiavgift
  • kontrakt
  • rabatter

Leverandørregister

En stor del av intern svindel skjer gjennom bruk av leverandørregisteret. Kontinuerlig oppdatering av leverandørregisteret er derfor et nødvendig sikkerhetstiltak. Ved å bruke Quantified Commerce konsolideres leverandørregisteret løpende. Samtidig sikres kontonummer, adresser og andre kontaktopplysninger. For å danne et maksimalt sikkerhetsnivå overvåker også kredittopplysningstjenesten vår samtlige aktuelle leverandører.

Analyse

Hvordan brukes selskapets penger? Hvordan kan kontantstrømmen maksimeres? I Quantified Commerce finner du svaret på disse spørsmålene og flere til. Gjennom tjenesten vår får du en business intelligence-løsning i full skala gjennom hele P2P-prosessen som identifiserer flaskehalser og forbedringspotensialet – for eksempel for kontantstrøm.

Tjenesten oppdateres i sanntid og leveres til skjermen brukeren hos dere som flere skjermbilder, såkalte dashboards.

Konkret er dette flere oversiktlige tabeller, sirkeldiagrammer og stolper. Disse tilpasses etter yrkesrolle og personlige ønsker, for eksempel én visningstype for controllere og en annen for skattemedarbeidere.

Kunde- og leverandørovervåking

Soliditet kan være en ferskvare. Med Quantified Commerce får du som kunde automatisk advarsler hvis en kunde eller leverandør for eksempel taper kredittverdigheten.

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Les mer
Avtalekontroll Avtalekontroll

Avtalekontroll

Les mer
Merverdiavgift og skatter Merverdiavgift og skatter

Merverdiavgift og skatter

Les mer
Kredittrisikoovervåkning Kredittrisikoovervåkning

Kredittrisikoovervåkning

Les mer