header-image

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

 

 

 

 

 

Precovery

Rent teknisk vil det si at informasjonen i det eksisterende økonomisystemet speiles og føres inn i Qvalias system.

 

 

.

arrow

Informasjonen kontrolleres, både av automatiske analyseprogrammer og manuelt av våre eksperter. Fordelen er at vi allerede her kan korrigere og flagge innkommende feil.

Precovery
arrow
Precovery

Når Qvalia har forhåndsvalidert flyten, sendes informasjonen tilbake til kunden med tydelig flagging av alle feil som er funnet.

arrow

Brukeren hos kunden får flere skjermbilder, et såkalt dashboard, som tilpasses etter yrkesrolle og personlige ønsker. For eksempel én type visning for controllere, en annen for skattemedarbeiderne og en tredje for attestantene.

Oversiktligheten i den aktuelle visningen reduserer risikoen for feil, samtidig som økonomiflyten gjøres transparent.

 

 

 

Precovery

Om attestantproblematikk

Det stilles høye krav til personer som attesterer fakturaer i organisasjoner. Det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt over hva man har fradragsrett for, hvilke rabattsatser som er korrekt å bruke etc. Usikkerhet rundt dette medfører risiko for at merverdiavgift, priser, rabatter, betalingstider og annet i attesteringen kan bli feil.

Qvalias Precovery er en skytjeneste som inneholder en business intelligence-løsning som hjelper bedriften/organisasjonen din med:

  • å kvalitetssikre innkommende fakturaer før de går til attesteringsprosessen
  • sanntidsanalyse av fakturaer, med flagging av eventuelle feil
  • regelstyrt respons, skreddersydd etter avtalt rammeverk
  • full transparens gjennom hele attesteringsprosessen

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Les mer
Avtalekontroll Avtalekontroll

Avtalekontroll

Les mer
Merverdiavgift og skatter Merverdiavgift og skatter

Merverdiavgift og skatter

Les mer
Kredittrisikoovervåkning Kredittrisikoovervåkning

Kredittrisikoovervåkning

Les mer