header-image

Merverdiavgift og skatter

Gjennomgåelse av skatt og merverdiavgift er et sentralt kontrollområde i vår virksomhet, først og fremst fordi det er omfattet av en kompleks lovgivning som gjør mange feil er vanskelig å oppdage. Bildet kompliseres ytterligere for multinasjonale selskaper ved at ulike land har sine spesifikke lover og behandlingsrutiner.

Et samarbeid med oss gir resultat først og fremst fordi vi ligger i forkant med analysesystemene våre, i tillegg til at vi kan lovgivningen i det aktuelle landet.

Spør oss gjerne mer om:

  • identifikasjon av kostnadsført og fradragsberettiget merverdiavgift som stammer fra både nasjonale og utenlandske leverandører
  • særavgifter og toll

 

 

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Les mer
Avtalekontroll Avtalekontroll

Avtalekontroll

Les mer
Merverdiavgift og skatter Merverdiavgift og skatter

Merverdiavgift og skatter

Les mer
Kredittrisikoovervåkning Kredittrisikoovervåkning

Kredittrisikoovervåkning

Les mer