header-image

Tjenester

Vi jobber for å forenkle og sikre håndteringen av hovedboken. Ved å utføre tjenestene Recovery, Precovery og Quantified Commerce skaper vi åpenhet og transparens i alle typer transaksjonsprosesser. Blant våre kunder finner du noen av Norges største private virksomheter, lokale myndigheter og multinasjonale selskaper.

Våre tjenester

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer
Avtalekontroll Avtalekontroll

Avtalekontroll

Ofte mangler kontrollrutiner, tid og ressurser til å se over listepriser og avtalerabatter, og dermed oppstår det en risiko for at bedriften taper penger.

Les mer
Merverdiavgift og skatter Merverdiavgift og skatter

Merverdiavgift og skatter

Gjennomgåelse av skatt og merverdiavgift er et sentralt kontrollområde i vår virksomhet, først og fremst fordi det er omfattet av en kompleks lovgivning som gjør at mange feil er vanskelig å oppdage.

Les mer
Kredittrisikoovervåkning Kredittrisikoovervåkning

Kredittrisikoovervåkning

Kredittverdigheten hos både leverandører og kunder endres helt fra en dag til den neste.

Les mer